Bijgewerkt: 27 maart 2023

Wanneer je het loonstrookje bekijkt dan staan hier niet alleen verschillende bedragen op maar ook allerlei afkortingen. Het is niet altijd makkelijk om te begrijpen wat dit allemaal betekent. Meestal ga je via het internet op zoek naar de betekenis van bekende afkortingen zoals svw en ZVW. Daarnaast kunnen er afkortingen opstaan die moeilijk te verklaren zijn. In dit artikel vind je een overzicht van de meest voorkomende afkortingen op de loonstrook.

Meest voorkomende afkortingen op loonstroken

Sommige afkortingen zijn makkelijk te verklaren. Iedereen heeft wel eens van deze afkorting gehoord en weet vaak wel wat hier een beetje de betekenis van is. Dit zijn de meest voorkomende afkortingen:

HK – heffingskorting. De algemene heffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting. Iedereen met inkomsten uit arbeid of uitkering heeft hier recht op. Aan de hand van het cijfer is zichtbaar of de heffingskorting wordt toegepast. Soms wordt alleen het woordje ja of nee uitgedrukt en ontbreekt het cijfer.

ZW-A – ziektewet. Het kan dat je onder de ziektewet valt. Is dit het geval dan staat achter de afkorting ZW-A het woordje ja. Staat er nee dan betekent dit dat je niet in de ziektewet zit.

ZVW – zorgverzekeringswet. Dit staat ook wel bekend als de ziektewetverzekering. Een ondernemer betaalt zelf premie zorgverzekeringswet. Wanneer je in loondienst bent dan betaalt de werkgever dit gedeeltelijk. Daarom staat ZWV op het loonstrookje vermeld. Het gaat hier om een inkomensafhankelijke bijdrage.

SVW – sociale verzekeringswet. Ook dit is een afkorting naar iedereen wel eens van gehoord heeft. Het gaat hier om premie volksverzekeringen en premie werknemersverzekeringen. Dit staat vaak op het loonstrookje vermeld, maar niet altijd.

EH – eindheffing. De eindheffing is een loonbelasting die van de werkgever verheven wordt. Soms staat dit ook naast de reguliere loonbelasting.

Minder vaak voorkomende afkortingen

Er kunnen nog veel meer afkortingen op een loonstrook staan. Hieronder vind je nog een aantal van die afkortingen, inclusief de betekenis ervan.

BT% – percentage bijzonder tarief. Het gaat hier om een eenmalige uitkering zoals het vakantiegeld of een bonus. Natuurlijk kan die uitkering elk jaar terugkomen maar het gaat dan om het boekjaar of het loonjaar. Bijvoorbeeld het jaar 2023 waarin je een bonus of vakantiegeld ontvangt.

Onb. Verg – onbelaste vergoedingen. Soms ontvang je een vergoeding waarover je geen belasting hoeft te betalen. Dat is wat deze afkorting op je loonstrookje betekent.

Onb. inh. – Onbelaste inhoudingen. Het kan ook dat er sprake is van een inhouding waarover je geen belasting hoeft af te dragen.

TvT – tijd voor tijd. Meestal lever je tijd voor geld in. Je mag een aantal dagen per jaar betaald verlof opnemen. Je hebt ook tijd voor tijd. Je neemt een dag vrij maar komt in ruil hiervoor een andere dag werken. Overtollige TVT uren kunnen worden uitbetaald.

WAO – wet arbeidsongeschiktheid. Middels het woordje ja of nee zie je of je arbeidsongeschikt bent.

WGA – werkhervatting gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Ben je een tijd ziek geweest en ga je weer aan het werk? Deze afkorting betekent of je weer gedeeltelijk je werk hervat.

Zww wn – werknemersbijdrage zorgverzekeringswet. Dit is een beetje hetzelfde als de afkorting ZVW, alleen zie je nu welk bedrag je als werknemer betaalt.

Kl – kleur. Je hebt wit en zwart betaald werk. Bij wit betaald werk draag je loonbelasting af. Ontvang je een loonstrookje dan zal hier altijd wit op staan.

ZFW – deze afkorting is gelijk aan de afkorting ZVW en staat voor zorgverzekeringswet. Soms staat er alleen ZW, ook dit heeft dezelfde betekenis. Er kunnen dus verschillende afkortingen voor de zorgverzekeringswet worden gebruikt.

Vakantiegeld op je loonstrookje

Op elk loonstrookje zie je wat je hebt opgespaard aan vakantiegeld. Het vakantiegeld bedraagt 8% van je bruto jaarinkomen en wordt eenmaal per jaar uitgekeerd. Meestal vindt dit in de maand mei of juni plaats.

Urenreserveringen

Gedurende je arbeidsuren bouw je vrije uren op. Dit staat ook op het loonstrookje vermeld. Zo zie je hoeveel vrije uren of dagen je op kunt nemen.

Cumulatieven

Op het loonstrookje vind je soms ook wat vreemde bewoordingen. Een hiervan is cumulatieven. Dit is een optelling van verschillende zaken. Bijvoorbeeld het fiscale loon en de ingehouden arbeidskortingen. Al deze zaken zijn belangrijk want je hebt ze nodig wanneer je aangifte inkomstenbelasting doet. Soms zijn cumulatieven of sv loon ook nodig wanneer je een uitkering aanvraagt.

Bedragen in euro’s

Ben je in Nederland of binnen Europa werkzaam? De bedragen op je loonstrookje worden dan altijd in euro’s weergegeven. Dit geldt niet alleen voor je salaris maar ook het vakantiegeld en de premies die je betaalt. Wanneer je buiten Europa werkt dan kunnen de bedragen in een andere valuta worden weergegeven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geldkip is niet verantwoordelijk voor beslissingen die je op basis van de inhoud van deze website maakt. En ik ben niet verantwoordelijk voor je natte pak wanneer je in de regen loopt.

Volg mij

Geldkip.nl is een initiatief van Bianca. Het is opgezet
om iedereen wegwijs te maken in de wereld van online geld verdienen. De affiliate linkjes binnen blogs leiden naar websites van adverteerders. Hier verdient Geldkip geld mee. Dat kost lezers niks.