De AOW (algemene Ouderdomswet) is een van onze 4 volksverzekeringen. De AOW uitkering 2023 wordt maandelijks overgemaakt. In dit artikel informatie over de pensioengerechtigde leeftijd, betaaldagen en de hoogte van de AOW uitkering.

Opbouw van ouderdomspensioen

Er zijn 3 pensioenpijlers. Pensioenpijler 1 is het wettelijk basispensioen (AOW). Veel ouderen gaan hier niet van rondkomen. Daarom is er de tweede pensioenpijler, dit is de pensioenregeling vanuit de werkgever. Daarnaast kan iedereen vrijwillig aanvullende pensioenvoorzieningen regelen. Dit is de derde pijler.

Hoe wordt het recht op deze uitkering opgebouwd? Ten eerste is het belangrijk dat iemand in Nederland of het Nederlands koninkrijk verblijft. Tijdens dit verblijf wordt er jaarlijks 2% aan pensioenrecht opgebouwd. Over een maximale periode van 50 jaar ontstaat er dus recht op 100% uitkering.

Iemand die minder lang in Nederland verblijft, bouwt ook minder lang pensioen op. Dit is terug te zien in de hoogte AOW uitkering, die dan een stuk lager zal uitvallen. Mensen die hiermee te maken krijgen moeten vooraf bedenken hoe ze dit pensioengat kunnen vullen.

Bereiken van de AOW leeftijd

Het is natuurlijk niet zo dat iedereen zomaar deze uitkering krijgt. Hiervoor moet de AOW leeftijd zijn bereikt. De AOW leeftijd 2023 is 67 jaar en 3 maanden. Bereikt iemand in het jaar 2023 deze leeftijd, dan kan hij of zij met pensioen. De AOW leeftijd wordt langzaam aangepast (verhoogd). In 2024 ligt dit op 67 jaar en 6 maanden. Voor de jaren 2025 tot en met 2027 ligt de pensioenleeftijd op 67 jaar en 7 tot 9 maanden.

Iedereen die geboren is voor december 1955 krijgt in ieder geval te maken met een pensioenleeftijd van 67 jaar en 3 maanden. Het kan zijn dat het Kabinet dit later aanpast. De AOW leeftijd wordt namelijk berekend aan de hand van de laatste levensverwachting.

Hoogte van de AOW uitkering

Gaat de AOW uitkering omhoog? Door inflatiecorrectie is deze ten opzichte van 2018 omhoog gegaan. Benieuwd naar de AOW uitkering 2023 netto bedragen? In het artikel AOW bedragen vind je de meest actuele bruto bedragen.

Er is geen verschil tussen stellen waarvan de partner wel of niet de AOW leeftijd heeft. In het verleden was hier wel verschil in, maar dat is vanuit het kabinet gewijzigd. De bedragen zijn exclusief vakantiegeld.

AOW uitkering 2023 netto

Natuurlijk is er verschil tussen de bruto en netto bedragen. Daarom vind je op eerder genoemde pagina ook de netto bedragen. Dit zijn dus de aow bedragen na aftrek belasting.

Ook deze bedragen zijn exclusief vakantiegeld. De hoogte van het vakantiegeld is per maand en altijd bruto. Over een heel jaar bouw je vakantiegeld op. Alleenstaanden bouwen maandelijks een ander bedrag aan vakantiegeld op.

Mensen met een AOW toeslag bouwen maandelijks € 51,52 bruto vakantiegeld op. De AOW toeslag is vanaf 2015 komen te vervallen.

Betaaldata AOW – wanneer betaalt de SVB uit?

Net zo belangrijk zijn de betaaldata. De Sociale Verzekeringsbank (SVB), is belast met het uitbetalen van de AOW uitkeringen. Elk jaar worden de betaaldata bekendgemaakt zo is voor iedereen duidelijk wanneer de SVB uitbetaald. Dit gebeurt op deze dag naar alle uitkeringsgerechtigden tegelijk. Het kan echter wel verschil uitmaken bij welke bank je zit. De ene bank stort het dezelfde dag nog op de rekening, terwijl het bij de andere bank een tot twee dagen duurt. Staat het na 3 dagen nog steeds niet op de rekening, dan is er misschien sprake van een storing. Op de website van de SVB staan storingen altijd vermeld.

Hier volgen de betaaldata AOW 2023:

 • 23 januari
 • 23 februari
 • 23 maart
 • 24 april
 • 23 mei (met vakantiegeld)
 • 22 juni
 • 24 juli
 • 23 augustus
 • 21 september
 • 23 oktober
 • 23 november
 • 20 december

Wijzigingen doorgeven

In sommige gevallen is het belangrijk om wijzigingen door te geven. Dit geldt bijvoorbeeld bij een wijziging van het rekeningnummer of een verandering in relatiestatus (samenwonen of alleenstaand). Ook andere wijzigingen kunnen belangrijk zijn. Dit geef je door via Mijn SVB (inloggen met DigiD).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geldkip is niet verantwoordelijk voor beslissingen die je op basis van de inhoud van deze website maakt. En ik ben niet verantwoordelijk voor je natte pak wanneer je in de regen loopt.

Volg mij

Geldkip.nl is een initiatief van Bianca. Het is opgezet
om iedereen wegwijs te maken in de wereld van online geld verdienen. De affiliate linkjes binnen blogs leiden naar websites van adverteerders. Hier verdient Geldkip geld mee. Dat kost lezers niks.