Bijgewerkt: 3 april 2023

Ontdek hoeveel je betaalt aan belasting spaargeld 2023. De spaartaks heet ook wel vermogensrendementsheffing of vermogensbelasting. Het gaat hier om vermogen als spaargeld, contant geld, waardevolle bezittingen, een tweede huis etc.

Vóór 2009 maakte niemand een probleem van de belasting op spaargeld of vermogen, omdat de verkregen spaarrente hoger was dan de belasting die betaald moest worden. In 2023 bedraagt de spaarrente gemiddeld 1%, de spaartaks is hierop aangepast.

De spaartaks, wat is dat?

Een andere benaming voor spaartaks is ook wel vermogensrendementsheffing. Het gaat hier om spaargeld waarover belasting betaald moet worden. Maar niet alleen spaargeld valt onder het vermogen. Ook tegoeden op betaalrekeningen, een tweede woning, effectenrekeningen, kostbaarheden zoals sieraden en contant geld worden meegerekend. Vergeet ook niet de crypto bezittingen! Schulden mogen hiervan afgetrokken worden. Wat overblijft is het netto vermogen.

Waarom belasting spaargeld betalen?

In Nederland is de belastingdruk hoog. De overheid probeert overal geld vandaag te halen. Tot het jaar 2001 was er de vermogensbelasting. Vanaf 2001 geldt de vermogensrendementsheffing. Dit betreft al het vermogen dat in box 3 valt.

In landen als België, Duitsland, Denemarken, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Spanje, Zweden en Zwitserland is de vermogensbelasting afgeschaft. In het jaar 2021 wordt in deze landen geen belasting over het vermogen betaald. Om die reden zijn er soms Nederlands die hun spaargeld in een van die landen neerzetten. Nederland kan deze gegevens inzien en alsnog een naheffing sturen.

Hoeveel procent belasting spaargeld?

Tot het jaar 2001 bedroeg het bedrag 0.7 procent van het totale vermogen minus de schulden. Vanaf 2001 werd uitgegaan van een rendement op spaarrekeningen van 4 procent. Over dit rendement werd 30 procent belasting geheven. In 2023 ziet de vermogensbelasting er als volgt uit.

Je berekent je vermogen met de volgende fictieve rendementen:

  • Bank- en spaartegoeden en contant geld: 0,36%
  • Beleggingen/andere bezittingen: 6,17%

Over het box 3-inkomen betaal je in 2023 32% belasting.

Tot een vermogen van € 57.000 betaal je geen vermogensbelasting. Met fiscaal partner bedraagt dit € 114.000.

Heb je bijvoorbeeld voor €50.000 aan spaargeld en nog eens €5.000 cryptomunten maar verder geen vermogen, dan val je net onder de beslagvrije voet. Je betaalt dan geen vermogensrendementsheffing.

Is belasting spaargeld wel eerlijk?

Of belasting over spaargeld betalen eerlijk is, hangt per persoon af. Het spaargeld is vaak afkomstig van loon of inkomsten. Hierover is al een gedeelte aan belasting betaald, vaak rond de 38 tot 42 procent voor de gemiddelde burger. Wie dit geld vervolgens op een spaarrekening zet, mag er nog eens belasting over betalen. Wie het zo bekijkt, kan het oneerlijk vinden. Anderzijds, Nederland is nog steeds een verzorgingsstaat en biedt de burgers zekerheid op onder andere inkomen, onderwijs en zorg.

In 2023 is deze belasting aangepast

Jarenlang klaagde niemand over deze vermogensrendementsheffing. Deze was immers reëel. Sinds de economische crisis, die rond 2009 duidelijk zichtbaar werd, daalde ook de spaarrente. In 2022 stond deze wel heel laag, onder de 0,4%. Dat is inmiddels weer wat opgekrabbeld.

De eerdere vermogensrendementsheffing van 1,2 procent was niet meer reëel tegenover een spaarrente van 0,1 procent. De onvrede onder spaarders was dan ook erg groot. Met het gevolg dat steeds meer spaarders dreigden hun spaartegoeden op te nemen.

Minister Dijsselbloem beloofde verbetering

De minister van financiën, Jeroen Dijsselbloem, was zich bewust van de te hoge spaartaks. In april 2015 deed hij de uitspraak dat op Prinsjesdag nieuwe plannen kwamen omtrent deze belasting. Politieke partijen waren het lang oneens over deze belasting. De VVD vond dat dat het vermogen te zwaar belast werd, terwijl de PvdA van mening was dat het nog zwaarder kon.

De belasting op spaargeld in 2019 van 0,58% (eerste schrijf) was een stuk realistischer. In 2022 bedroeg de eerste schijf 0,56%, ook weer aangepast naar de lagere spaarrentes. Vanaf 2023 wordt meer naar de actuele rente is gekeken, zodat je altijd een eerlijke belasting betaalt.

Grondslag sparen en beleggen

Vermogen is de waarde van alle bezittingen, waarvan de schulden af worden getrokken. Let op met de ‘grondslag sparen en beleggen’. Dit is de waarde van het vermogen op 1 januari van het jaar van aangifte. Nu steeds meer mensen beleggen in cryptocurrency, moet ook dit worden meegenomen als vermogen. Hierbij wordt gekeken naar de waarde van cryptocurrency op 1 januari van het aangiftejaar. Het maakt hierbij niet uit of iemand op winst of verlies staat.

Via de website Cryptocompare.com zijn alle gemiddelde koersen inzichtelijk. Het is onduidelijk welke koersen de Belastingdienst aanhoudt, maar de kans is groot dat deze overheidsinstantie ook deze gegevens aanhoudt voor de belasting op cryptocurrency.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geldkip is niet verantwoordelijk voor beslissingen die je op basis van de inhoud van deze website maakt. En ik ben niet verantwoordelijk voor je natte pak wanneer je in de regen loopt.

Volg mij

Geldkip.nl is een initiatief van Bianca. Het is opgezet
om iedereen wegwijs te maken in de wereld van online geld verdienen. De affiliate linkjes binnen blogs leiden naar websites van adverteerders. Hier verdient Geldkip geld mee. Dat kost lezers niks.