Belastingvrij bijverdienen 2020 & 2021

Met belastingvrij bijverdienen weet je zeker dat je geen inkomstenbelasting betaalt. Hierbij is het wel belangrijk dat je onder een bepaalde grens blijft. Ik leg je meer uit over belastingvrij bijverdienen 2020 & 2021. Zo weet je precies hoeveel je jaarlijks belastingvrij mag verdienen.

Wat is belastingvrij bijverdienen?

Iedereen met inkomen, ook wanneer dit een uitkering is, betaalt inkomstenbelasting. Hoeveel je betaalt is afhankelijk van de hoogte van het inkomen. In 2020 zijn er twee belastingschijven (inkomstenbelasting). Dit zijn 37,35% en 49,50%.

Iedereen met een inkomen tot € 68.507 betaalt 37,35% inkomstenbelasting. Verdien je meer dan € 68.507 dan betaal je 49,50% belasting. Deze belastingschijven gelden voor 2020 en 2021. Belastingvrij bijverdienen betekent dat je geen inkomstenbelasting betaalt, maar hoe regel je dat?

Belastingvrij bijverdienen 2020/ 2021 via de algemene heffingskorting

Eigenlijk is het heel eenvoudig om gebruik te maken van belastingvrij bijverdienen 2020/ 2021. Iedereen met inkomen heeft namelijk recht op de algemene heffingskorting. Dit is een korting die je krijgt op de te betalen belasting.

De algemene heffingskorting is natuurlijk niet onbeperkt: afhankelijk van je inkomen krijg je een maximale korting. Nu is het zo dat mensen met een laag inkomen naar verhouding meer algemene heffingskorting krijgen waardoor ze minder belasting betalen. Verdien je erg weinig dan kan het zomaar zijn dat de algemene heffingskorting hoger is dan de inkomstenbelasting die je moet betalen. Op de eindstreep betaal je dus helemaal niets.

Let op: voor werkenden is er ook de arbeidskorting. Hierdoor betaal je nóg minder belasting.

Rekenvoorbeeld inkomstenbelasting en algemene heffingskorting

Om duidelijk te maken hoe belastingvrij bijverdienen 2020 & 2021 werkt laat ik je hieronder een rekenvoorbeeld zien. Dit rekenvoorbeeld is gemaakt met cijfers uit 2020.

Feit: de meeste mensen betalen 37,35% inkomstenbelasting

Feit: de algemene heffingskorting bedraagt € 2711 (bij een belastbaar inkomen t/m € 20.711)

Feit: de arbeidskorting bedraagt tot een inkomen van € 9.921: 2,812% x arbeidsinkomen

Met deze twee feiten kunnen we aan de slag. Stel dat je enkele uurtjes per week werkt en hier jaarlijks € 10.000 bruto mee verdient. De inkomstenbelasting bedraagt dan 37,35% van € 10.000 = € 3735. Je krijgt een korting van € 2711 (algemene heffingskorting). Je moet dus nog € 3735 minus € 2711 = € 1024 aan inkomstenbelasting betalen.

Hier mag je nog de arbeidskorting vanaf halen, dat bedraagt in dit geval € 301. Je betaalt dus € 1024 minus € 301 = € 723.

Zo betaal je helemaal geen inkomstenbelasting!

Het is de kunst om net zoveel te verdienen waardoor de algemene heffingskorting gelijk of hoger is dan de belasting die je moet betalen. Bekijk hieronder maar eens het volgende rekenvoorbeeld.

Je verdient jaarlijks € 7250 bruto. Je betaalt aan inkomstenbelasting 37,35% = € 2707. De algemene heffingskorting bedraagt € 2711. Deze korting is hoger dan de verschuldigde inkomstenbelasting. Hierdoor betaal je dus helemaal geen inkomstenbelasting. De arbeidskorting heb je niet eens nodig.

Hoeveel mag je belastingvrij bijverdienen in 2020?

Wanneer je naar bovenstaand rekenvoorbeeld kijkt zie je dat je in 2020 ruim € 7250 bruto belastingvrij kunt (bij)verdienen). Inclusief arbeidskorting ligt dit bedrag hoger. Het bedrag belastingvrij bijverdienen 2020 bedraagt € 7258 zonder of € 7850 mét arbeidskorting. Wil je geen inkomstenbelasting betalen dan mag je ieder geval niet boven dit bedrag uitkomen. Maar let op, je mag dan nergens anders nog een inkomen hebben. De belastingdienst stelt namelijk je inkomens bij elkaar op. Je kunt dus niet bij de ene werkgever € 7258 belastingvrij bijverdienen en bij de ander nog een keer datzelfde bedrag. Bij elkaar opgeteld zou je dan aan € 14.516 uitkomen waardoor je wél inkomstenbelasting betaalt.

Belastingvrij bijverdienen 2021

Hoe zit het met belastingvrij bijverdienen 2021? Met betrekking tot de inkomstenschijf verandert er in 2021 wel iets. Tot een inkomen van € 68.507 betaal je 37,10% belasting. Ook verandert er iets aan de algemene heffingskorting. Het verleden heeft laten zien dat de hoogte van de algemene heffingskorting jaarlijks wijzigt.

In 2020 bedraagt de algemene heffingskorting € 2711. Het is niet ondenkbaar dat dit in 2021 hoger wordt. Wanneer ik het in zou moeten schatten, en dan gaat het echt om een persoonlijke inschatting, dan kan de algemene heffingskorting in 2021 op € 3000 komen te liggen. Hierbij ga ik dan uit van stijgingen uit het verleden.

Bij een algemene heffingskorting van € 3000 mag je in 2021 meer belastingvrij bijverdienen. Het ingeschatte bedrag belastingvrij bijverdienen 2021 bedraagt € 8086 zonder of € 8710 met arbeidskorting. Zodra er meer bekend is over de definitieve algemene heffingskorting van 2021 dan laat ik hier natuurlijk een nieuwe berekening of los.

Inschatting belastingvrij bijverdienen 2022

Ik hou ervan om in de toekomst te kijken. Daarom maak ik ook nog een inschatting van belastingvrij bijverdienen 2022. Ik vermoed dat de algemene heffingskorting dan op € 3300 komt te liggen. De inkomstenbelasting voor de eerste groep moet dan nog steeds 37,10% bedragen, al weet je dit van tevoren nooit 100% zeker.

Met bovenstaande inschattingen zou het bedrag belastingvrij bijverdienen 2022 uitkomen op € 8894 zonder of € 9560 met arbeidskorting. Ook dit is een inschatting, ik ben zeer benieuwd of ik het tegen die tijd ook goed heb ingeschat.


In de artikelen kunnen affiliate linkjes staan van o.a. Bitvavo, Litebit, bol.com, Tradetracker of Adtraction, die naar een product of dienst verwijzen. Hiervoor ontvangt GeldKip een vergoeding, waar niet jij maar de adverteerder/ aanbieder aan meebetaalt. Op deze manier kan GeldKip blijven voortbestaan, en jou nu en in de toekomst informeren en amuseren met de beste artikelen.