Iedereen die in Nederland woont of werkt en één of meer kinderen verzorgt heeft recht op kinderbijslag. Dit is een financiële bijdrage vanuit de Rijksoverheid. Kinderbijslag geldt voor kinderen tot 18 jaar. Kinderbijslag aanvragen is in een aantal situaties mogelijk.

Recht op kinderbijslag

Jaarlijks besteedt de overheid miljoenen aan de opvoeding en verzorging van kinderen. Om te voorkomen dat iedereen kinderbijslag ontvangt, moeten aanvragers aan een aantal voorwaarden voldoen. Belangrijk is dat de ontvanger verzekerd is voor de kinderbijslag. Dit is het geval in de volgende situaties:

  • Bij eigen kinderen
  • Opvoeden van geadopteerde kinderen
  • Bij pleegkinderen
  • Bij stiefkinderen die op hetzelfde adres als de ontvanger staat ingeschreven
  • Bij het opvoeden en verzorgen van andere kinderen alsof het je eigen kinderen zijn

[do_widget id=custom_html-5]

Kinderbijslag wordt alleen uitgekeerd over kinderen die maximaal 17 jaar oud zijn. Zodra het kind 18 wordt, vervalt het recht op kinderbijslag.

De overheid heeft een aantal regels opgesteld met betrekking tot het recht op kinderbijslag. Zo geldt dit alleen voor ouders of opvoeders die in Nederland wonen en of werken. Het is hierbij belangrijk dat de aanvrager uit een EU/EER-land of Zwitserland afkomstig is, een geldige verblijfsvergunning heeft of beschikt over een werkvergunning.

Hoogte van de kinderbijslag

Elk jaar bepaalt de overheid de hoogte van de kinderbijslag. Hoeveel dit is hangt vooral af van de leeftijd van het kind. Voor kinderen van 0 tot 6 jaar wordt er minder uitgekeerd dan voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar. Schoolgaande kinderen brengen hogere kosten met zich, daarom wordt de kinderbijslag voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar nog eens verhoogd. De kinderbijslag wordt altijd na afloop van het kwartaal uitgekeerd.

Hoe kinderbijslag aanvragen?

Moet de kinderbijslag bij zwangerschap of na de geboorte aangevraagd worden? In de meeste gevallen gebeurt dit aanvragen heel eenvoudig. Na aangifte van de geboorte van het kind ontvangen de ouders binnen 4 weken bericht van de Sociale Verzekeringsbank. In dit bericht staat een melding over het recht op kinderbijslag. Bij de geboorte van een tweede of volgend kind gebeurt dit aanvragen opnieuw automatisch. De SVB past zelf de kinderbijslag aan.

Aanvragen kinderbijslag wanneer je sinds kort in Nederland woont of werkt

Ouders of opvoeders/ verzorgers die nog maar net in Nederland wonen of werken, vragen op een andere manier kinderbijslag aan. Dit kan direct via de SVB zelf. Het is hierbij wel belangrijk dat de aanvrager over een DigiD beschikt. Is dit niet het geval, dan moet dit eerst worden aangevraagd op de website digid.nl.

In Nederland wonen, kind is in het buitenland geboren

Hoe zit het met kinderbijslag aanvragen wanneer het kind niet in Nederland is geboren? Woont de aanvrager wel in Nederland, dan ontvangt deze niet automatisch een bericht van de SVB. In dit geval moet kinderbijslag zelf worden aangevraagd. Dit kan via ‘Mijn SVB’ of door telefonisch contact op te nemen.

Niet in Nederland wonen, wel Nederlandse kinderbijslag aanvragen

De hoogte van de Nederlandse kinderbijslag is vanuit sommige landen aantrekkelijk. Dit is dan ook de reden dat dit soms onterecht wordt aangevraagd. De laatste jaren is de overheid strenger gaan controleren op fraude met kinderbijslag. Om deze reden kan niet iedereen vanuit het buitenland zomaar deze bijdrage aanvragen. Woon je buiten Nederland en wil je Nederlandse kinderbijslag aanvragen? In dit geval moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Woonachtig in een land dat valt onder de EU/ EER of een land waarmee Nederland een verdrag met betrekking tot sociale zekerheid heeft
  • De aanvragen is verzekerd voor de kinderbijslag

Wanneer de aanvragen aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kan kinderbijslag worden aangevraagd. Dit verloopt via ‘Mijn SVB’ of door rechtstreeks contact op te nemen.

Niet verzekerd voor de kinderbijslag

Niet iedereen met kinderen is automatisch verzekerd voor de kinderbijslag. Sommige ouders of opvoeders wonen in Nederland en zijn toch niet verzekerd. Dit is het geval bij mensen die buiten Nederland werken en geen detacheringsverklaring hebben. Dit geldt ook wanneer je voor een buiten Nederland gevestigde werknemer werkzaam bent.

Er zijn nog meer situaties waarbij iemand in Nederland woont en niet verzekerd is voor de volksverzekeringen. De complete lijst is te vinden op de website www.svb.nl.

Aanvraag kinderbijslag afgewezen

Soms wordt de aanvraag voor de kinderbijslag afgewezen. Dit is het geval wanneer de aanvrager niet verzekerd is voor de kinderbijslag. Dit gebeurt ook wanneer iemand niet kan voldoen aan de voorwaarden van de SVB. Wordt de aanvraag kinderbijslag afgewezen en ben je van mening dat je er toch recht op hebt? Neem in dit geval contact op met de Sociale Verzekeringsbank. Deze kunnen nadere uitleg even.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geldkip is niet verantwoordelijk voor beslissingen die je op basis van de inhoud van deze website maakt. En ik ben niet verantwoordelijk voor je natte pak wanneer je in de regen loopt.

Volg mij

Geldkip.nl is een initiatief van Bianca. Het is opgezet
om iedereen wegwijs te maken in de wereld van online geld verdienen. De affiliate linkjes binnen blogs leiden naar websites van adverteerders. Hier verdient Geldkip geld mee. Dat kost lezers niks.