Bijgewerkt: 27 maart 2023

Huurtoeslag is een bedrag voor lage inkomens die in een huurwoning wonen. De belastingdienst komt deze mensen tegemoet door mee te betalen aan de huur. Huurtoeslag 2023: waar heb je recht op en hoe vraag je deze aan? Lees meer over deze toeslag en ontdek aan welke voorwaarden je moet voldoen.

Over huurtoeslag 2023

De huurtoeslag van 2023 is een vervanger van de vroegere huursubsidie. Huurtoeslag wordt uitgekeerd door de belastingdienst. Dit is veelal een maandelijkse uitkering. Niet iedereen krijgt huurtoeslag: dit is afhankelijk van het inkomen dat je hebt en van het soort huurwoning.

De huurtoeslag is bedoeld voor mensen die, in verhouding tot hun inkomen, veel huur moeten betalen. Huurwoningen kunnen soms aardig hoog in prijs zitten. Je zou dan kunnen zeggen: zoek een goedkopere huurwoning, maar dit is niet altijd even handig.

Een groot gezin met bijvoorbeeld vier kinderen, kun je niet in een veel te kleine (maar goedkope) huurwoning laten leven. En in grote steden zijn de huurprijzen soms erg hoog. Je kan een gezin dan ook niet gaan dwingen om naar een goedkopere stad te verhuizen. Iedereen heeft recht op gepaste woonruimte.

Huurtoeslag 2023 en gepaste woonruimte

Bij huurtoeslag is de gepaste woonruimte van toepassing. Wie in een huurwoning woont waarin hij of zij niet echt thuishoort, krijgt géén huurtoeslag. De huur van een woning mag niet meer bedragen dan € 808,06 (2023). Dit is voor iedereen tussen de 23 en 64 jaar. De huur mag niet hoger zijn dan € 452,50 wanneer de bewoner jonger dan 23 jaar is.

Wie er voor kiest om tóch in een duurdere huurwoning te gaan wonen, kiest er ook voor om geen huurtoeslag te krijgen. Wanneer de huur van de woning hoger ligt dan de huurgrens, dan is er geen recht op huurtoeslag.

Voorwaarden voor het ontvangen van huurtoeslag

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan de huurwoning moet voldoen. De woonruimte die gehuurd wordt, moet zelfstandig zijn. Dit houdt in dat je een eigen voordeur hebt, dus niet bij iemand op kamers woont. In bepaalde gevallen kun je hiervan afwijken. Ook mag de woning niet te groot zijn.

Krijgt iemand met een hoog topinkomen door de woningcorporatie een woning met lage huur toegewezen? Dit is geen gepaste woonruimte. De aanvrager van huurtoeslag riskeert dat dit wordt afgewezen.

Woningcorporaties moeten vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen naar inkomen. Dit geldt in ieder geval voor 90% van deze sociale huurwoningen. Deze toewijzing ziet er als volgt uit:

  • Minimaal 80% naar huishoudens met ene inkomen uit de laagste groep
  • Tot 10% mag naar huishoudens met een middeninkomen. Ook mag dit naar de laagste inkomensdoelgroep.
  • Maximaal 10% mag vrij worden toegewezen.

“Je woning gezellig inrichten? Hier is het altijd een goed moment voor, en ook nog eens tegen een betaalbare prijs.”

Recht op huurtoeslag 2023

Afhankelijk van de persoonlijke situatie, kan iemand huurtoeslag aanvragen. De volgende personen hebben recht op een huurtoeslag:

  • Jonger dan 18, alleenwonend of samenwonend: recht op huurtoeslag wanneer beide ouders zijn overleden óf bij een kind.
  • Tussen 18-23 jaar: maximale huur € 452,50
  • Een of beide bewoners ouder dan 23 jaar: maximale huur € 808,06 (ook bij inwonend kind)
  • Groot huishouden van meer dan 8 personen: recht op huurtoeslag wanneer de huur boven de huurgrens uitkomt

Maximaal vermogen (spaargeld)

Heb je eigen vermogen zoals spaargeld? Dit mag op 1 januari niet te hoog zijn, anders vervalt het recht op de tegemoetkoming in huur. Zo ziet het maximale vermogen er uit:

  • Geen toeslagpartner: € 33.748
  • Met toeslagpartner: € 67.496 samen
  • Medebewoners: € 33.748 per medebewoner

Bijzonder vermogen telt niet mee. Dit is bijvoorbeeld het vermogen van een pleegkind, smartengeld op bijzondere uitkeringen. Wil je hier meer informatie over, bezoek dan de website van de Belastingdienst.

Huurtoeslag aanvragen

Huurtoeslag vraag je aan bij de belastingdienst. Let op: wanneer er tussentijds iets verandert, zoals een andere huurwoning met een andere huurprijs, geef dit dan tijdig door. Dit voorkomt achteraf bijbetalen. Dit geldt ook bij een verandering in het inkomen.

Bedragen huurtoeslag 2023

Benieuwd hoeveel huurtoeslag 2023 je kunt krijgen? Dit is afhankelijk van je inkomen, vermogen en gezinssamenstelling. Er geldt een maximale huurtoeslag van € 383 per maand (met toeslagpartner). Zonder toeslagpartner of als alleenstaande ontvang je maximaal € 383 per maand.

Je huurtoeslag bereken je vooraf op de website van de belastingdienst. Dit is echter een proefberekening. Of je daadwerkelijk recht hebt op huurtoeslag en hoeveel, zal blijken wanneer je de aanvraag doet. Iedereen die de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning heeft en in Nederland woont, kan huurtoeslag aanvragen.

Het is belangrijk dat je kunt aantonen dat je huur betaalt. Dit moet je aan kunnen tonen met bankafschriften. Met deze voorwaarde wil de Belastingdienst valse aanvragen voorkomen.

Co-ouderschap en een huurwoning

Heb je co-ouderschap en woont het kind minimaal 3 dagen per week bij jou? Of om en om een hele week? Dan mag je de kinderen meetellen als medebewoner. Je krijgt dan mogelijk meer huurtoeslag. Het maakt hierbij niet uit dat de kinderen niet bij jou staan ingeschreven. Je moet wel aan kunnen tonen dat je co-ouder bent. Dit doe je middels een brief. Onderteken deze brief samen en stuur hem naar de belastingdienst.

Afwijkende regels bij aanvragen huurtoeslag

Soms blijkt dat je geen recht hebt op huurtoeslag. Zit je in een bijzondere situatie? Dan kun je mogelijk toch deze tegemoetkoming krijgen.

Voor bijzondere situaties zoals een groot huishouden (vanaf 8 personen), gehandicapten, verzorging in huis en voor co-ouders, gelden vaak afwijkend regels.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geldkip is niet verantwoordelijk voor beslissingen die je op basis van de inhoud van deze website maakt. En ik ben niet verantwoordelijk voor je natte pak wanneer je in de regen loopt.

Volg mij

Geldkip.nl is een initiatief van Bianca. Het is opgezet
om iedereen wegwijs te maken in de wereld van online geld verdienen. De affiliate linkjes binnen blogs leiden naar websites van adverteerders. Hier verdient Geldkip geld mee. Dat kost lezers niks.