Bijgewerkt: 27 maart 2023

Soms is een arbeidsdeskundigeonderzoek nodig. Bijvoorbeeld omdat je al lange tijd ziek thuiszit. Is een arbeidsdeskundigeonderzoek bindend? Een dergelijk onderzoek is niet verplicht en ook niet altijd bindend. Het gaat hier voornamelijk om het bekijken van de re-integratiemogelijkheden. Hieruit volgt een advies.

Handelen in cryptocurrency en over de eerste € 1000 geen kosten betalen!

Zo ziet een arbeidsdeskundig onderzoek er uit

Wanneer een werknemer langere tijd ziek is, kan de werkgever hulp inschakelen. Een arbeidsdeskundige zal naar de re-integratiemogelijkheden van de werknemer kijken. Dit gebeurt middels een arbeidsdeskundig onderzoek.

De arbeidsdeskundige maakt een afspraak met de werknemer en voert een gesprek. Ook vindt er een gesprek met de werkgever plaats. Afhankelijk van de situatie bezoekt de deskundige de werkomgeving.

Uitslag van het onderzoek

Tijdens het onderzoek wordt bekeken of de werknemer de oude werkzaamheden kan hervatten. Is dit niet mogelijk, dan kijkt de deskundige of er misschien aanpassingen mogelijk zijn. Op die manier kan de werkgever alsnog terug naar de (bijna) oude situatie.

Niet altijd kunnen de oude werkzaamheden hervat worden. Bijvoorbeeld bij lichamelijke of geestelijke beperkingen. Dan wordt gezocht naar ander passend werk, maar wel bij dezelfde werkgever. Wanneer ook dit niet tot de opties behoort dan wordt besproken of de werknemer naar een andere werkgever kan worden begeleid. Dit heet ook wel re-integratie tweede spoor.

Een arbeidsdeskundig onderzoek is niet verplicht

Volgens de Arbowet is dit onderzoek niet verplicht, maar wel aan te raden bij langdurige ziekte. De kosten voor dit onderzoek liggen bij de werkgever. Het onderzoek kost vanaf € 795, maar vaak is dit nog duurder.

Het onderzoek is niet bindend

De werkgever is verplicht om de re-integratie van de werknemer op gang te helpen. Dit moet de werkgever in een rapport onderbouwen en aan het UWV tonen. Wanneer de werkgever dit niet doet kan dit consequenties voor de WIA-uitkering hebben.

Omdat het onderzoek niet verplicht is, is de uitslag ook niet bindend. De uitslag geldt als advies, veel werkgevers zullen dit advies wel opvolgen.

Wanneer werkgever of werknemer het niet eens is met de uitslag, dan kunnen ze hiertegen niet in beroep gaan. Een arbeidsdeskundig onderzoek heeft dus geen wettelijke grondslag. Maar: het helpt wel om dit onderzoek uit te laten voeren, en dan met name voor de werkgever. Deze kan middels het onderzoek namelijk aantonen dat hij achter re-integratie staat.

In veel gevallen ontvangt de arbeidsdeskundige informatie van de bedrijfsarts. Het kan zijn dat je het niet eens bent met de diagnose of beperkingen die de bedrijfsarts of verzekeringsarts heeft opgelegd. In dit geval is het zeker mogelijk om hiertegen bezwaar te maken en zelfs in beroep te gaan.

De geldigheid van het rapport

Het onderzoek wordt altijd afgesloten middels een rapport. De geldigheid van dit rapport ligt op drie maanden. Dit is zo bepaald omdat de gezondheid snel kan wijzigen. Bijvoorbeeld een sneller herstel dan verwacht, of achteruitgang van de gezondheid. Wanneer er niks met het rapport wordt gedaan, zou er na drie maanden eigenlijk een nieuw onderzoek gedaan moeten worden.

Voorbereiding: voor de werknemer

Je krijgt te maken met een arbeidsdeskundige, deze doet onderzoek naar de problemen op je werk. Ter voorbereiding is het goed om de volgende vragen voor jezelf te stellen en hier een antwoord op te vinden.

Problemen op het werk

Bedenk welke factor ervoor zorgt dat je de werkzaamheden niet meer goed kunt uitvoeren. Is dit het werk met bepaalde machines of gereedschappen, de omgeving, werktijden of iets anders?

Oplossingen bedenken

Laat zien dat je eventueel weer aan het werk wil of kunt, maar onder andere voorwaarden. Bedenk oplossingen voor de problemen waar je eerder over na hebt gedacht. Wat zou het werk makkelijker kunnen maken? Denk hierbij aan andere taken, het gebruik van hulpmiddelen of misschien wel andere werktijden.

Naar een andere afdeling

Lijkt het je onmogelijk om de oude werkzaamheden op te pakken? Denk eens na over overplaatsing naar een andere afdeling. Misschien is het op een andere afdeling wel mogelijk om weer aan het werk te gaan.

Bij een andere werkgever

Wanneer de problemen te groot zijn of de situatie het niet toelaat om weer aan het werk te gaan, dan is de overstap naar een andere werkgever een optie. Schrijf op wat je aankunt, en welke bedrijven interessant lijken.

Niet meer voor een baas werken naar een eigen bedrijf starten? Met het ondernemersboek maak je een goede start.

Bekijk het aanbod

Voorbereiding voor de werkgever

Ook de werkgever wordt tijdens het onderzoek onderworpen aan een aantal vragen. Dit zijn onder andere de functie en taken van de werknemer, of het werk passend te maken is en of er ook ander werk binnen de organisatie mogelijk is. Ook krijgt de werkgever de vraag of hij of zij kan inschatten of de werknemer überhaupt nog werk op de arbeidsmarkt kan uitvoeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geldkip is niet verantwoordelijk voor beslissingen die je op basis van de inhoud van deze website maakt. En ik ben niet verantwoordelijk voor je natte pak wanneer je in de regen loopt.

Volg mij

Geldkip.nl is een initiatief van Bianca. Het is opgezet
om iedereen wegwijs te maken in de wereld van online geld verdienen. De affiliate linkjes binnen blogs leiden naar websites van adverteerders. Hier verdient Geldkip geld mee. Dat kost lezers niks.