Bijgewerkt: 27 maart 2023

Probleem: ontslagen door corona. Sinds maart 2020 grijpt het coronavirus in Nederland en Europa hard om zich heen. Door strenge maatregelen waaronder een (gedeeltelijke) lockdown hebben veel bedrijven het moeilijk gekregen. Ontslagen door corona is een veelgehoord probleem. Wat zijn je rechten en hoe moet het met jouw toekomst?

Werkgever mag niet zomaar ontslaan

In beginsel mag een werkgever zijn werknemers niet zomaar ontslaan. Je kunt dus niet van de een op de andere dag op straat staan. Toch hoor je dat steeds meer mensen worden ontslagen door corona, hoe zit dat dan eigenlijk?

Door de coronacrisis worden veel bedrijven economisch geraakt. Opdrachten vallen weg waardoor bedrijven het financieel moeilijk krijgen. De overheid probeert het wel op te lossen door een financiële tegemoetkoming maar vaak is dit niet voldoende. Een bedrijf kan je dan ontslaan op grond van bedrijfseconomische redenen. Dit geldt wanneer je een vast contract hebt. Zit je in de proeftijd of heb je een tijdelijk contract dan gelden er andere regels.

Ontslagen door corona om bedrijfseconomische redenen

Er vanuit gaande dat je een vast contract hebt en wordt ontslagen door corona (de coronacrisis). Mag dat? Niet zomaar, de werkgever moet dit ontslag aanvragen bij het UWV. Daarbij moet de werkgever aantonen dat er sprake is van een bedrijfseconomische redenen voor dit ontslag.

Heb je een vast contract dan kan de werkgever je dus niet zomaar ontslaan. Het UWV probeert ontslag door corona natuurlijk te voorkomen maar heeft soms ook geen keus. Stel dat een bedrijf failliet zou gaan wanneer het niet 10% of 15% van de werknemers ontslaat. Om het bedrijf te behouden zal het UWV de ontslagaanvraag goedkeuren.

Ontslag bij een tijdelijk contract

Voor een ontslag bij een tijdelijk contract gelden in beginsel dezelfde regels als bij ontslag bij een vast contract. Maar een tijdelijk contract loopt vroeg of laat af. Vaak heeft een tijdelijk contract een looptijd van een half jaar of een jaar. Na afloop van het contract afloop heeft de werkgever het recht om het contract niet te verlengen wel moet deze dit minimaal een maand voor afloop van het contract schriftelijk of mondeling aangeven.

Wanneer de werkgever niet laten weten dat hij het contract niet gaat verlengen dan moet deze maximaal een maandsalaris doorbetalen. Maar wat wanneer de werkgever van tevoren heeft beloofd dat hij jou tijdelijk contract verlengd? Dan moet hij deze belofte nakomen. Ontslagen door corona kan dan niet zomaar.

Er zijn wel twee kanttekeningen: ten eerste moet je aan kunnen tonen dat de werkgever heeft beloofd dat hij het tijdelijk contract verlengd. Ten tweede moet de werkgever aantonen dat er sprake is van onvoorziene omstandigheden of bedrijfseconomische redenen.

[do_widget id=text-23]

Ontslagen tijdens de proeftijd

Zit je in de proeftijd dan kan de werkgever je op ieder moment op straat zetten. Maar wanneer hij aangeeft dat je ontslagen wordt door de coronacrisis dan heeft de werkgever een probleem. Want het kan dan zomaar zijn dat hij jou een schadevergoeding moet betalen.

Ontslagen door corona, en nu?

Ben je ontslagen door corona dan heb je ook geen inkomen meer. In veel gevallen kun je aanspraak maken op een WW uitkering. Is dit niet het geval dan kom je misschien voor een bijstandsuitkering in aanmerking, maar alleen wanneer je alleenstaand bent of wanneer je partner geen inkomen heeft.

Het is tijdens de coronacrisis heel lastig om nieuw werk te vinden. Door corona en de maatregelen wordt ook een financiële crisis verwacht. Deze financiële crisis is groter dan die van 2008/ 2009. Dit betekent veel werkeloosheid waardoor het nog lastiger is om een nieuwe baan te vinden.

Dat is jammer want in februari 2020 was de werkloosheid gedaald naar 3%. Je kunt je voorstellen dat het weer flink gaat oplopen. Wat moet je dan doen?

Dit staat je te doen

Ben je ontslagen door corona dan is het een eerste belangrijk dat je jouw financiën op orde brengt. In veel gevallen heb je recht op een WW uitkering. Daarnaast geldt een transitie van in. Hoe hoog deze transitievergoeding is hangt van het aantal gewerkte jaren bij het bedrijf af. Vanaf begin 2020 geldt een regeling van een derde maandsalaris voor elk jaar dat je bij het bedrijf gewerkt hebt.

Een transitie van geldt voor vast dienstverband, een tijdelijk contract waarbij je tussendoor wordt ontslagen maar ook voor de proeftijd. Bij de proeftijd moet je wel aannemelijk kunnen maken dat je ontslagen bent door de coronacrisis. Werkgevers weten vaak wel beter en zullen dit dan ook nooit als reden opgeven.

Wanneer jouw financiële situatie op orde hebt rest je nog maar een ding: nieuw werk zoeken. En dat zal echt niet makkelijk zijn. Misschien is het een idee om als zelfstandig ondernemer te starten. Dit kan natuurlijk alleen wanneer je bepaalde kwaliteiten of kennis in huis hebt. Maar ook als zelfstandig ondernemer ben je niet verzekerd van een inkomen.

Steeds meer mensen kiezen voor een passief inkomen

Je ziet op het internet heel wat voorbijkomen over een passief inkomen. Dit is een inkomen waarvoor je niet werkt. Toch is het niet zo rooskleurig als het eruit ziet. Ten eerste zal je bij een passief inkomen in het begin veel werk moeten verrichten. Dat geld stroomt later binnen, maar dat kan ook vies tegenvallen. Bij de meeste mensen komt een passief inkomen niet verder dan enkele tientjes per maand. Dat schiet natuurlijk niet op.

Ben je ontslagen door corona dan is het wel goed om eens alle mogelijkheden op een rij te zetten. Beter nog doe je dit al voordat het ontslag plaatsvindt, zodat je goed voorbereid bent.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geldkip is niet verantwoordelijk voor beslissingen die je op basis van de inhoud van deze website maakt. En ik ben niet verantwoordelijk voor je natte pak wanneer je in de regen loopt.

Volg mij

Geldkip.nl is een initiatief van Bianca. Het is opgezet
om iedereen wegwijs te maken in de wereld van online geld verdienen. De affiliate linkjes binnen blogs leiden naar websites van adverteerders. Hier verdient Geldkip geld mee. Dat kost lezers niks.