Bijgewerkt: 27 maart 2023

De ouderenkorting is een heffingskorting waardoor je minder belasting betaalt. Niet iedereen heeft recht op deze heffingskorting. De ouderenkorting in 2020 en 2021 geldt alleen wanneer je de AOW leeftijd hebt (bereikt). Hoe hoog is de ouderenkorting eigenlijk?

Ouderenkorting en alleenstaande ouderenkorting

AOW gerechtigden krijgen de ouderenkorting. Afhankelijk van de situatie is er ook recht op de alleenstaande ouderenkorting. Wanneer krijg je deze heffingskorting? Dit is het geval wanneer je uiterlijk 31 december de AOW leeftijd hebt.

Heb je op uiterlijk 31 december 2020 de AOW leeftijd dan ontvang je in datzelfde jaar de ouderenkorting. Bereik je uiterlijk 31 december 2021 de AOW leeftijd dan ontvang je vanaf het jaar 2021 deze korting.

Onderdeel van de heffingskortingen

We kennen in Nederland heel wat heffingskortingen. Deze zijn bedoeld als korting op de te betalen inkomstenbelasting. Zo wordt de belastingdruk iets verlaagd. De algemene heffingskorting is de meest bekende van alle heffingskortingen. Voor werkenden is er de arbeidskorting.

De ouderenkorting vormt ook een onderdeel van de heffingskortingen maar is echt alleen voor AOW’ers bedoeld. Mensen die in een lopend kalenderjaar niet de AOW leeftijd bereiken hebben hier dan ook geen recht op. Het is ook niet mogelijk om dit op een andere manier aan te vragen, ook niet bij vervroegd pensioen.

Hoogte van de ouderenkorting 2020

De hoogte van de ouderenkorting 2020 is afhankelijk van het inkomen. In 2020 geldt een inkomensgrens van € 37.372. Wanneer het inkomen hier niet bovenuit komt dan komt de ouderenkorting 2020 op een bedrag van € 1622 uit. Deze korting geldt uiteraard voor het hele belastingjaar.

Bij een inkomen hoger dan € 37.372 is het bedrag afhankelijk van het inkomen. Je kunt hier de volgende rekensom op loslaten:

€ 1622 – 15% x (verzamelinkomen – € 37.372).

Deze rekensom geldt alleen wanneer het verzamelinkomen hoger is dan € 37.272 en niet hoger dan € 48.185.

Is het verzamelinkomen hoger dan € 48.185? Dan is er geen recht op de ouderenkorting 2020.

De ouderenkorting 2021

Bij de belastingdienst vind je jaarlijks de nieuwste bedragen met betrekking tot de heffingskortingen. Wat is de hoogte van de ouderenkorting 2021? Dit is momenteel nog niet bekend. Zodra de bedragen van de ouderenkorting 2021 wél bekend zijn, vind je dit op deze website terug. Je kunt natuurlijk ook op de website van de belastingdienst kijken.

De verwachting is dat de ouderenkorting 2021 hoger zal uitvallen dan in het jaar 2020. Dit komt omdat die van 2019 hoger was dan die van 2018 en de ouderenkorting 2020 hoger was dan het jaar daarvoor.

Prognose ouderenkorting 2021

In het jaar 2019 steeg de ouderenkorting ten opzichte van 2018. Ook de drempel met betrekking tot het verzamelinkomen werd verhoogd. In 2020 steeg de ouderenkorting ten opzichte van 2019 met slechts 1,62%.

Zou ik een inschatting moeten maken van de hoogte van de ouderenkorting 2021, ook kijkend naar de hoge kosten met betrekking tot de coronacrisis, dan is de kans groot dat het bedrag niet zoveel zal stijgen. Misschien blijft het wel het zelfde. In het ergste geval kan het bedrag zelfs dalen.

Stel nu dat de ouderenkorting 2021 met 1,5% stijgt ten opzichte van een jaar eerder. Dan zou je in 2021 uitkomen op een bedrag van € 1646. Dit is mijn idee, laten we rustig afwachten wat uiteindelijk de ouderenkorting 2021 gaat doen. Meestal is dit tegen het eind van 2020 wel bekend.

Alleenstaande ouderenkorting 2020 en 2021

Naast de normale ouderenkorting is er ook nog de alleenstaande ouderenkorting. Deze korting krijg je wanneer je het hele kalenderjaar of een gedeelte hiervan een AOW uitkering voor een alleenstaande ontvangt. In 2020 bedraagt de alleenstaande ouderenkorting € 436. Deze is ten opzichten van 2019 met 1,63% gestegen.

Zou je ook voor de alleenstaande ouderenkorting 2021 rekening houden met een stijging van 1,5%, dan kom je theoretisch gezien uit op een bedrag van € 442. Ook dit is natuurlijk een inschatting, we moeten met zijn allen rustig afwachten welke bedragen straks definitief zijn. Dit is inzichtelijk op de website van de belastingdienst. Uiteraard vind je die bedragen dan ook op deze website terug.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geldkip is niet verantwoordelijk voor beslissingen die je op basis van de inhoud van deze website maakt. En ik ben niet verantwoordelijk voor je natte pak wanneer je in de regen loopt.

Volg mij

Geldkip.nl is een initiatief van Bianca. Het is opgezet
om iedereen wegwijs te maken in de wereld van online geld verdienen. De affiliate linkjes binnen blogs leiden naar websites van adverteerders. Hier verdient Geldkip geld mee. Dat kost lezers niks.