Bijgewerkt: 27 maart 2023

Je hoort er veel over: vitale beroepen of vitale sectoren. Weet jij al wat dit betekent en welke beroepen hieronder vallen? In dit blog een uitgebreide omschrijving van alle vitale beroepen in Nederland.

Betekenis vitale beroepen

Het wordt op verschillende manieren aangeduid:

 • vitale beroepen
 • vitale functies
 • vitale sectoren

Je hebt ook nog vitale processen en organen maar dit heeft niet veel met beroepen an sich te maken. De betekenis van vitale beroepen = cruciale (onmisbare) beroepen. Dit zijn sectoren die we niet kunnen missen, die de economie of de samenleving draaiende houden of die van groot belang zijn voor het Nederlands volk. Maar let op, want vitale beroepen zijn niet in alle situaties hetzelfde. Per situatie wordt op dat moment bekeken welke beroepen vitaal zijn.

Lijst vitale beroepen

Tijdens de uitbraak van het coronavirus (2019/2020) werd een lijst met vitale beroepen opgesteld. Dit zijn beroepen die tijdens deze crisis onmisbaar zijn. Vitale beroepen helpen de samenleving draaiende te houden. Bekijk hieronder de vitale beroepen tijdens de coronacrisis (COVID-19).

 • zorg
 • onderwijs
 • Openbaar vervoer
 • afvaltransport
 • kinderopvang
 • transport van brandstoffen
 • voedselketen
 • media en communicatie
 • hulpverleningsdiensten
 • crisisbeheersing veiligheidsregio’s
 • overheidsprocessen
 • GHOR

Om het verder duidelijk te maken hieronder een omschrijving van alle vitale beroepen.

Vitale sector: de zorg

De zorg is een vitaal beroep, wat er ook gebeurt. We kunnen namelijk niet zonder medische zorg. Onder zorgberoepen vallen functies als arts, huisarts, verpleegkundige, anesthesist, specialist, laborant maar ook de productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen. Ook de tandarts, jeugdhulp, psychische hulpen thuiszorg vallen onder de vitale zorgberoepen.

Het onderwijs

Onderwijs is ontzettend belangrijk voor nu en de toekomst. Het onderwijs valt dan ook onder de vitale functies. Dit zijn de leraar, onderwijsassistent en ondersteunende onderwijsberoepen. Tijdens de uitbraak van het coronavirus is Nederland overgegaan tot thuisonderwijs. Dit betekent dat leerlingen van huis uit opdrachten krijgen of hun huiswerk maken.

Vitale functies: openbaar vervoer

Mensen met een vitale functie moeten van en naar hun werk kunnen reizen. Daarom is het openbaar vervoer zo belangrijk. Onder het openbaar vervoer valt treinverkeer, bussen, taxi’s maar ook vliegverkeer. Afhankelijk van de situatie wordt het openbaar vervoer beperkt met een aangepaste dienstlijn.

Het afvaltransport

We produceren jaarlijks zoveel afval, dit moet afgevoerd worden. Het afvaltransport valt onder de vitale beroepen. Dit betreft niet alleen het afvoeren van afval maar ook het verwerken hiervan. Onder afvaltransport valt het huisvuil, gft, plastic en papier maar ook andere afvalsoorten.

Vitale beroepen: kinderopvang

Mensen met een vitaal beroep moeten hun werkzaamheden op een goede manier uit kunnen voeren. Dit verklaart waarom de kinderopvang zo belangrijk is. Het is voornamelijk de dagopvang, het kinderdagverblijf en het gastouderbureau dat onder de vitale beroepen valt. De peuterspeelzaal valt hier niet onder.

Transport van brandstoffen

Natuurlijk moeten we kunnen blijven rijden. Het transport van brandstoffen is hierbij onmisbaar. Het gaat om verschillende soorten brandstoffen waaronder benzine, diesel, gas en overige brandstoffen.

Vitale sector: voedselketen

We kunnen niet zonder voedsel. De voedselketen is misschien wel een van de belangrijkste vitale sectoren. De voedselketen start bij de boeren (boerderijen), de oogst, transport, voedselindustrie (voedselverwerking) en eindigt bij de supermarkten. Alle beroepen binnen deze sector zijn vitaal.

Media en communicatie

Beroepen binnen de media en communicatie zijn niet altijd vitaal. Onder vitale beroepen wordt verstaan de noodzakelijke informatievoorziening richting de samenleving. Denk hierbij aan radio, televisie en internet. Ook kranten behoren hiertoe.

Vitale functies: hulpverleningsdiensten

Hulpverleningsdiensten zijn onmisbaar. Dit zijn brandweer, politie en ambulance maar ook meldkamers.

Crisisbeheer veiligheidsregio’s

Nederland is opgedeeld in 25 veiligheidsregio’s. Bij een ramp of crisis is crisisbeheer ontzettend belangrijk. Dit valt dan ook zeker onder de vitale beroepen.

Vitale beroepen: overheidsprocessen

Onder (noodzakelijke) overheidsprocessen vallen de werkzaamheden van het Rijk/Rijkswaterstaat, werkzaamheden aan het wegennet, het waternet maar ook uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, ambassades en justitiële inrichtingen (gevangenis).

Geneeskundige hulpverleningsorganisatie (GHOR)

Je zou denken dat de GHOR onder de zorgberoepen of crisisbeheer vallen maar het is echt een aparte sector. De GHOR houdt zich bezig met slachtoffers of patiënten tijdens rampen en crisissen. Het gaat hierbij om geneeskundige hulp waarbij coördinatie voorop staat.

Beroepen die niet vitaal zijn

Sommige beroepen lijken vitaal maar worden niet als zodanig aangemerkt. Dit zijn bijvoorbeeld de ICT, dierenarts, kapper, sportschool, kledingindustrie en niet noodzakelijke zorgberoepen. Wat niet wil zeggen dat niet vitale beroepen gemist kunnen worden. Sommige bevolkingsgroepen hebben hier juist noodzaak aan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geldkip is niet verantwoordelijk voor beslissingen die je op basis van de inhoud van deze website maakt. En ik ben niet verantwoordelijk voor je natte pak wanneer je in de regen loopt.

Volg mij

Geldkip.nl is een initiatief van Bianca. Het is opgezet
om iedereen wegwijs te maken in de wereld van online geld verdienen. De affiliate linkjes binnen blogs leiden naar websites van adverteerders. Hier verdient Geldkip geld mee. Dat kost lezers niks.