Bijgewerkt: 27 maart 2023

Je bent werkloos en ontvangt een werkloosheidsuitkering. Hoe zit het met WW uitkering & AOW leeftijd? Bij het bereiken van de AOW leeftijd heb je recht op AOW pensioen. Hierdoor stoppen veel andere uitkeringen. Ontdek waar je recht op hebt en hoe het zit met vrijstelling sollicitatieplicht.

Werkloosheid en WW uitkering

Wanneer heb je recht op een WW-uitkering? Dit geldt namelijk niet voor iedereen. Je hebt in de volgende situaties recht op een werkloosheidsuitkering:

 • Minimaal 5 uur per week werkeloos (of minimaal de helft van het aantal gewerkte uren)
 • Je ontvangt geen loon meer
 • Afgelopen 36 weken minimaal 26 weken gewerkt
 • Niet verwijtbaar werkloos (op staande voet ontslagen)
 • Ontslagen vanuit loondienst (zelfstandigen hebben geen recht op een ww-uitkering)

De duur van de ww-uitkering bedraagt maximaal 24 maanden (vanaf 1 april 2019). Je ontvangt eerst een basisuitkering van 3 maanden. De verlengde uitkering heeft een duur die afhankelijk is van het arbeidsverleden. Het maximum kan nooit hoger komen te liggen dan 24 maanden oftewel 2 jaar. Tijdens de WW uitkering heb je sollicitatieplicht.

[do_widget id=text-17]

Tot welke leeftijd sollicitatieplicht WW uitkering?

 Je ontvangt een WW-uitkering maar bereikt bijna de pensioenleeftijd. Tot welke leeftijd ben je verplicht te solliciteren? Per 1 mei 2018 zijn de regels veranderd. Bereik je binnen een jaar de AOW-leeftijd, dan hoef je niet meer te solliciteren. Wel moet je wijzigingen in de persoonlijke situatie blijven doorgeven.

Stop niet zomaar met solliciteren: het UWV stuurt hier tijdig een brief over. Hierin staat wanneer de sollicitatieplicht komt te vervallen. Het UWV maakt ook duidelijk aan welke verplichtingen je wel nog moet voldoen.

WW uitkering AOW leeftijd stopt

Hoe zit het met WW uitkering AOW leeftijd? Zodra je de AOW leeftijd bereikt, stopt de WW uitkering. Dit betekent dat je niet langer recht hebt op deze uitkering. Vanaf de pensioengerechtigde leeftijd heb je namelijk recht op de AOW uitkering. Hierdoor stap je over van het UWV naar de SVB (Sociale Verzekeringsbank). Dit is de instantie die verantwoordelijk is voor het uitbetalen van AOW uitkeringen.

De WW uitkering stopt eerder dan de AOW leeftijd

Krijg je een WW-uitkering, dan loopt deze door tot de AOW-leeftijd. Het kan echter ook voorkomen dat de WW-uitkering al eerder stopt. Bijvoorbeeld wanneer het maximum van 24 maanden is bereikt. Je zit dan een periode zonder uitkering. Hoe deze periode te overbruggen? Hier zijn verschillende mogelijkheden voor:

 • Bijstandsuitkering aanvragen
 • Eigen geld gebruiken (spaargeld beleggingen)
 • Overbruggingsuitkering
 • IOW uitkering

Een bijstandsuitkering kan bij de eigen gemeente. Wie heeft recht op een bijstandsuitkering? Deze uitkering is bedoeld voor personen die onvoldoende inkomen of vermogen hebben om van te kunnen leven. Daarnaast heb je geen recht op een andere uitkering.

Eigen spaargeld of vermogen aanspreken

Het eigen spaargeld gebruiken is geen prettige gedachte. Wie echter veel vermogen heeft opgebouwd, heeft geen recht op een bijstandsuitkering. In dit geval zit er niets anders op om het spaargeld of eigen vermogen aan te spreken.

Toch proberen een bijstandsuitkering aan te vragen? Je mag een maximaal eigen vermogen van €6120 per persoon hebben (samenwonenden in totaal €12240). Let op met een eigen woning: de waarde telt ook mee als eigen vermogen. Hierbij heb je een vrijstelling over de eerste €51600.

Overbruggingsuitkering aanvragen

Soms is een overbruggingsuitkering AOW mogelijk. Dit wordt ook wel afgekort tot ODR. Een overbruggingsuitkering is geen lening. Het maximumbedrag bedraagt maandelijks:

 • Alleenstaand: €1195,54
 • Samenwonend: €767,56

Blijkt de overbruggingsuitkering niet voldoende te zijn om rond van te komen? Dan heb je mogelijk recht op bijstand. Neem hiervoor contact op met de gemeente. Heeft de partner AOW, dan geldt mogelijk een aanvullende inkomensvoorziening oudere (AIO aanvulling).

Na afloop van een WW uitkering is er misschien recht op een IOW uitkering. Dit geldt voor iedereen die 60 jaar of ouder was toen hij werkloos werd. Begon de WW uitkering tussen een bepaalde periode en duurt deze langer dan 3 maanden? Het UWV beoordeelt uiteindelijk of iemand een IOW uitkering kan krijgen.

Wanneer krijg ik AOW en hoeveel?

WW uitkering en AOW leeftijd: vanaf de AOW leeftijd ontvang je een AOW uitkering. Wanneer is de AOW leeftijd? Dit is in 2019 vastgesteld op minimaal 67 jaar en 3 maanden. Mensen die geboren zijn voor 31 december 1954, krijgen te maken met een lagere AOW leeftijd.

Bij het bereiken van de AOW leeftijd verandert er veel aan het inkomen. AOW’ers krijgen te maken met andere belastingtarieven, heffingskortingen en loonheffing over AOW.

Het nettobedrag is afhankelijk van toegepaste heffingskortingen. Dit kan per situatie verschillend zijn. Exact weten hoeveel AOW ontvangt? Log dan in op de website van de SVB.

Werken met AOW

Vanaf 1 jaar voor het bereiken van de pensioenleeftijd geldt er geen sollicitatieplicht. Ook AOW’ers zijn niet verplicht te solliciteren. Toch staat het iedereen vrij om te werken. Hoe zit het met werken met AOW uitkering? Loon uit dienstverband of als zelfstandig is niet van invloed op de hoogte van de AOW uitkering. Deze blijft exact hetzelfde. Wel krijg je te maken inkomstenbelasting en heffingskortingen.

Mogelijk past de werkgever de algemene heffingskorting toe. De SVB past deze ook op de AOW-uitkering toe. Hierdoor ontvang je dubbele algemene heffingskorting: Dit is niet toegestaan. Wie met een AOW uitkering werkt, moet rekening houden met een mogelijke terugbetaling aan de belastingdienst.

Dit is eenvoudig op te lossen door de algemene heffingskorting niet bij de werkgever toe te passen. Neem hiervoor contact op met de werkgever: deze regelt dit.

Werken met een WW uitkering

Ontvang je nog een WW uitkering en vind je werk? Wie geheel of gedeeltelijk aan het werk gaat, moet deze inkomsten opgeven. Deze inkomsten trekt het UWV van het WW maandloon af. Hierdoor ontvang je dus minder WW uitkering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geldkip is niet verantwoordelijk voor beslissingen die je op basis van de inhoud van deze website maakt. En ik ben niet verantwoordelijk voor je natte pak wanneer je in de regen loopt.

Volg mij

Geldkip.nl is een initiatief van Bianca. Het is opgezet
om iedereen wegwijs te maken in de wereld van online geld verdienen. De affiliate linkjes binnen blogs leiden naar websites van adverteerders. Hier verdient Geldkip geld mee. Dat kost lezers niks.