Bijgewerkt: 27 maart 2023

De derde dinsdag van september is het Prinsjesdag. Op deze dag wordt de Miljoenennota gepresenteerd. Hoeveel ga je er in 2022 op vooruit of achteruit? Bekijk de belangrijkste maatregelen en wat dit voor jou betekent. Pas op, want sommige dingen zijn minder leuk, ook al gaat iedereen er uiteindelijk op vooruit.

Let op: verouderd artikel dat in het najaar van 2021 actueel wordt gemaakt. Onderstaande data is van 2020.

Pensioenakkoord: pensioenen 2021

In 2021 moet het kabinet voor het nieuwe pensioenakkoord ruim 399 miljoen euro op tafel gooien. In 2022 zal dit oplopen tot ruim 1 miljard euro. Wat betekent dit voor pensioengerechtigden? De AOW leeftijd zal minder snel stijgen. Het Kabinet wil zware beroepen ontzien en er komt een nieuw pensioenstelsel. Pensioenen zijn binnen het nieuwe pensioenstelsel minder gegarandeerd. Eigenlijk betekent dit dat je jarenlang pensioen betaalt zonder te weten wat je straks krijgt. Nou ja we zullen maar weer wat extra sparen, hoewel de spaarrente ook om te janken is.

Klimaatakkoord en warmtefonds

Allemaal leuk en aardig dat klimaatakkoord, maar dit gaat Nederland in 2021 wel ruim 200 miljoen euro kosten. Gelukkig zien we hier ook iets van terug, het geld wordt namelijk in een warmtefonds gestoken. Dit fonds is bedoeld om burgers het huis te laten isoleren. Dit zal vast in de vorm van een subsidie zijn.

Meer zorgtoeslag voor lage inkomens

De zorgverzekering wordt in 2021 iets duurder. We gaan met z’n allen €37 meer aan zorgpremie betalen. Dit is op jaarbasis en komt overeen met een premiestijging van €3,08 per maand. Goed nieuws voor iedereen die recht heeft op zorgtoeslag: deze stijgt mee. Sterker nog: de zorgpremie voor alleenstaanden stijgt met €67 en voor meerpersoonshuishoudens met €95. Zo houd je uiteindelijk zelfs nog iets over. Het is natuurlijk wel sneu voor de midden- en hoge inkomens, die wél meer gaan betalen.

Nieuwe woningen en minder huurverhoging

De tekorten op de woningmarkt beginnen goed tot ons door te dringen. Het Kabinet wil nieuwbouwprojecten subsidiëren en maakt hier 1 miljard euro voor vrij. Huurprijzen moeten minder snel omhoog en de overdrachtsbelasting voor starters gaat (zeer waarschijnlijk) weg. Dit maakt het nóg interessanter om een woning te kopen.

Minder fiscaal voordeel voor zzp’ers

Ben jij die hardwerkende zzp’er die de eindjes aan elkaar probeert te knopen? Zzp’ers redden het dankzij de zelfstandigenaftrek, waardoor je over de eerste €7280 geen belasting betaalt. Het Kabinet gaat hier de komende 10 jaar in snijden en de winstvrijstelling verlagen naar €5000. Conclusie: zzp’ers gaan meer belasting betalen. Er is nog niet veel duidelijk over de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Wanneer deze erdoor komt is dit voor veel zzp’ers een drama: hun vaste kosten stijgen.

Werkgelegenheid en werken loont

De werkgelegenheid is in 2021 flink gegroeid. Bijna iedereen vindt gemakkelijk een baan: ook 50-plussers. Toch is het belangrijk om hier aandacht aan te blijven besteden, iets dat het Kabinet in 2021 zeker gaat doen.

Werken moet nog meer lonen dan voorheen. Daarom verdwijnen de drie belastingschijven en komt er een tweeschijvenstelsel voor terug. Middeninkomens en hoge inkomens profiteren hiervan: zij gaan minder loonbelasting betalen. De algemene heffingskorting gaat in 2021 omhoog, de arbeidskorting gaat de komende jaren in stappen omhoog.

Lastenverlaging voor iedereen

In 2021 moet iedereen er in koopkracht op vooruit gaan. Om de lasten te verlagen is er een bedrag van 3 miljard euro uitgetrokken. Dit wordt natuurlijk niet uitgedeeld (gratis geld) maar verspreid over verschillende maatregelen. Hierdoor profiteert niet iedereen gelijkmatig van de lastenverlichting. Bekijk hieronder hoeveel je er in 2021 in koopkracht op vooruit gaat.

Koopkrachtstijging 2021

Alle inkomensgroepen gaan er gemiddeld 2,1% op vooruit. Dit geldt voor mensen in loondienst, zzp’ers maar ook voor burgers met een uitkering. Toch zijn er onderlinge verschillen. Hieronder een duidelijk overzicht van de koopkrachtstijging 2021:

Gepensioneerden: +1,1%
Uitkeringsontvangers: +1,2%

Werkenden
Tot €24202: +1,4%
€24202 – €30512: +1,8%
€38512 – €56190: +2,2%
€56190 – 81444 euro: +2,4%
Boven €81444: +2,3%

Gemiddeld gaan tweeverdieners er 2,3% op vooruit. Een gezin met een alleenverdiener gaat er 2,2% op vooruit: deze verschillen zijn minimaal. Alleenstaanden hebben het wat zwaarder en gaan er slechts 1,7% op vooruit.

Gezinnen met kinderen zijn in het voordeel, deze gaan er 2,6% op vooruit. Voor een gezin zonder kinderen is dit 2,2%.

Bovenstaand overzicht kan een beetje een vertekend beeld opleveren. Hoeveel je erop vooruit gaat hangt van je inkomensbron, het huishoudtype en wel of geen kinderen af.

Begrotingstekort en staatsschuld

In de Miljoenennota komt ook het begrotingstekort en de staatsschuld. Voorbij het begrotingstekort is het verschil tussen uitgaven en inkomsten van de Rijksoverheid. Een begrotingstekort ontstaat wanneer deze uitgaven hoger zijn dan de inkomsten. Nederland heeft te maken met een begrotingsoverschot, dat normaal op 0,5% uitkomt. Om de lasten voor burgers te verlichten wordt een gedeelte uit het begrotingsoverschot genomen, dat in 2021 op 0,3% uitkomt.

De staatsschuld bedraagt in 2021 ongeveer 47,7% van het bruto binnenlands product. De staatsschuld bestaat uit het totaal van schulden van de centrale overheid, provincies, waterschappen, gemeenten en sociale verzekeringsinstellingen. Het mooie is dat de staatsschuld al enige tijd daalt (sinds 2014).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geldkip is niet verantwoordelijk voor beslissingen die je op basis van de inhoud van deze website maakt. En ik ben niet verantwoordelijk voor je natte pak wanneer je in de regen loopt.

Volg mij

Geldkip.nl is een initiatief van Bianca. Het is opgezet
om iedereen wegwijs te maken in de wereld van online geld verdienen. De affiliate linkjes binnen blogs leiden naar websites van adverteerders. Hier verdient Geldkip geld mee. Dat kost lezers niks.