Het SV loon of sociale verzekeringsloon is het totale salaris waarover je sociale premies betaalt. Dit is niet hetzelfde als het brutoloon of loon voor loonheffing. Je kunt het SV loon zelf berekenen. Dit is zeker nodig bij de aanvraag van een WW-uitkering. Ook bepaalt dit de hoogte van de te betalen sociale verzekeringspremies.

Je loon binnen en een gedeelte investeren in cryptocurrency? Maak een account aan en betaal over de eerste € 1000 geen handelskosten! Slechts tijdelijk beschikbaar.

Loonstrook uitleg

Op een loonstrook staan diverse afkortingen. Over het sociale verzekeringsloon betaal je de premie volksverzekeringen. Het sociale verzekeringsloon is belangrijk voor het UWV. Deze gebruiken dit om de hoogte van de uitkering vast te stellen.

Het sociale verzekeringsloon staat als volgt op het loonstrookje vermeld:

  • SV loon
  • Loon SV
  • Loon SVW

Niet altijd staat dit op het loonstrookje. In dit geval is het nodig om zelf een berekening te maken van het sociale verzekeringsloon.

SV loon hoger dan brutoloon

Kan het SV loon hoger zijn dan het brutoloon? Ja, dat is zeker mogelijk. Het brutoloon is datgene dat de werkgever aan de werknemer betaalt. Het sociale verzekeringsloon is het brutoloon inclusief vakantiebijslag, eindejaarsuitkering en fiscale bijtelling van de auto. Ook een 13e maand of ploegentoeslag wordt bij het sociale verzekeringsloon opgeteld. Hierdoor kan deze hoger uitvallen dan het brutoloon.

Voor het berekenen van het SV loon neem je het brutoloon inclusief vakantiegeld, bonussen en toeslagen, eindejaarsuitkering en eventueel de fiscale bijtelling van de auto.

SV loon lager dan brutoloon

Het kan voorkomen dat het SV loon lager ligt dan het brutoloon. Dit heeft te maken met pensioenpremies of spaarloon. Niet iedereen maakt gebruik van een spaarloonregeling of betaalt evenveel pensioenpremies. Hierdoor kan het per persoon verschillen of het sociale verzekeringsloon hoger of lager uitvalt dan het brutoloon.

SV loon UWV berekenen

Het UWV oftewel Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen is verantwoordelijk voor het uitvoeren van diverse loondoorbetalingen of uitkeringen. De WW of werkloosheidswet is hier een bekende van.

Om de hoogte van de uitkering te bepalen gaat het UWV uit van het SV-loon. De aanvrager vult op het formulier ‘inkomstenopgave’ de inkomsten uit dienstverband in. Staat dit loon niet op het loonstrookje vermeld, dan wordt het bedrag van het SV loon of loon voor loonheffing gebruikt. Er kan ook gekeken worden naar loon loonbelasting of loon voor inhoudingen. Andere benamingen zijn heffingsloon of loonheffing tabel. Staan geen van deze bedragen op de loonstrook, dan vult de aanvrager het brutoloon in.

Tip: wil je een zo hoog mogelijke uitkering via het UWV, zorg er dan voor dat je laatste brutoloon zo hoog mogelijk uitkomt. Neem alles mee, van een kerstbonus tot bijtelling auto van de zaak.

Premie sociale verzekeringen

Het is opvallend dat de een meer aan sociale verzekeringspremies betaalt dan de ander. Voor het bepalen van dit soort premies wordt gekeken naar het sociale verzekering. Hoe meer iemand verdient, hoe hoger de premie zal zijn.

Bekende volksverzekeringen waar je premie overbetaald zijn de Algemene Ouderdomswet (AOW), algemene nabestaandenwet en wet langdurige zorg. Onder werknemersverzekeringen valt de werkloosheidswet, wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en inkomen naar arbeidsvermogen en ziektewet.

Sociaal verzekeringsloon Belastingdienst

Werkgevers moeten voor de belastingdienst bepalen wat allemaal tot het loon behoort. Er zijn verschillende vormen van loon waaronder salaris in geld, natura en zelfs negatief salaris. Ook aandelenopties, vergoedingen en uitkeringen vallen hieronder.

De werkgever betaalt in principe altijd premies voor werknemersverzekeringen. Omdat deze premie afhankelijk is van het sociale verzekeringsloon, moet de werkgever een overzicht maken van het totale loon. Wanneer iemand kost en inwoning krijgt in ruil voor werk, dan valt dit ook onder loon. De verzekeraar wil altijd weten wat de werkgever aan de werknemer betaalt, om zo de hoogte van de premie te bepalen.

Uitleg over heffingsloon

Het is niet altijd even makkelijk om te begrijpen wat er allemaal op een loonstrookje staat. Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen SV loon en fiscaal loon? Sinds 2013 is er geen verschil meer tussen sociaal en fiscaal loon.

Dan is er ook nog de term heffingsloon. Het heffingsloon is het bedrag dat de werknemer verdient. De belasting die hierover betaald wordt heet loonheffing. Heffingsloon is het salaris inclusief betaalde zvw premie en bruto onkostenvergoeding. Betaalde pensioenpremie hoort hier niet bij.

Uitbetalen vakantiedagen

Regelmatig komt de zoekopdracht ‘SV loon uitbetalen vakantiedagen’ voorbij. Hoe werkt dit precies? Bij uitbetaling van een restant verlofuren ziet het UWV dit als inkomsten. Dit wordt gekort op de uitkering. Een vervelende zaak voor de uitkeringsgerechtigde. Wanneer deze vakantiedagen nog voor de aanvraag van de uitkering zijn uitbetaald, is het dagloon en hiermee ook de uitkering hoger.

Let op met SV-loon en het uitbetalen van vakantiedagen. Laat dit bij voorkeur tijdens het dienstverband doen. In dit geval wordt het salaris hoger, wat leidt tot een hogere UWV uitkering. Het is mogelijk om in bezwaar te gaan tegen een korting van de WW-uitkering. Dit bezwaar dien je in bij het UWV. Inkomsten die behoren vóór de eerste WW dag worden niet gekort op de hoogte van de WW-uitkering.

Auto van de zaak

Je hebt een auto van de zaak, hoe zit dit dan? De bijtelling van een auto van de zaak telt altijd mee voor het SV loon. Dit geldt alleen wanneer je met de auto van de zaak meer dan 500 kilometer privé rijdt. In dit geval wordt er een bedrag bij het brutoloon opgeteld. Dit heet ook wel de fiscale bijtelling. Als werknemer betaal je over deze bijtelling belasting en premies. Bovendien telt de fiscale bijtelling mee bij de berekening van het SV loon. Hierdoor ontstaat er een hoger bruto inkomen. Het UWV neemt dit mee in de berekening van een uitkering.

Componenten SV-loon

Om het sociale verzekeringsloon te berekenen worden bovenop het brutoloon een aantal componenten geteld. Dit zijn de vakantiebijslag, eindejaarsuitkering, 13e maand, bijtelling van de auto en ploegentoeslag. Ook andere bonussen behoren bij deze componenten. Let op: een eenmalige bonus behoort niet tot het sociale verzekeringsloon.

Buitenlandse sociale verzekeringen

In Duitsland heet het sociale verzekering SV bruto, dit is terug te vinden op het loonstrookje. Wie in Nederland woont en in Duitsland werkt, krijgt een Duits salaris. Bij werkloosheid zijn er twee situaties mogelijk. Bij volledige werkloosheid komt de ex-medewerker in aanmerking voor een Nederlandse ww-uitkering. De persoon moet dan wel in Nederland beschikbaar zijn voor werk.

Bij gedeeltelijke werkloosheid krijgt een werknemer een Duitse werkloosheidsuitkering. Deze vraag je aan bij de Agentur for Arbeid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geldkip is niet verantwoordelijk voor beslissingen die je op basis van de inhoud van deze website maakt. En ik ben niet verantwoordelijk voor je natte pak wanneer je in de regen loopt.

Volg mij

Geldkip.nl is een initiatief van Bianca. Het is opgezet
om iedereen wegwijs te maken in de wereld van online geld verdienen. De affiliate linkjes binnen blogs leiden naar websites van adverteerders. Hier verdient Geldkip geld mee. Dat kost lezers niks.