,

Je kan op verschillende manieren geld van iemand anders krijgen. Bijvoorbeeld via een erfenis, lening of een schenking. Wat is het verschil tussen een schenking en gift? Zo op het eerste oog lijken deze twee op elkaar, want het gaat niet om een erfenis of een lening. Je krijgt geld van de ander, dat is een feit. Maar toch zijn er wat verschillen tussen schenkingen en giften.

Schenking: overeenkomst om niet

Bij een schenking gaat het altijd om een overeenkomst om niet. Een beetje een vreemde benaming maar het betekent dat de ontvanger geen tegenprestatie hoeft te leveren. Oftewel hij hoeft het geld niet terug te betalen, en hoeft ook geen product of dienst te leveren.

Parfum schenken? Dat mag altijd en doe je hier

Bij een schenking wordt de schenker armer en de ontvanger rijker. Dat kan al wanneer het om een paar euro gaat. Bijvoorbeeld iemand die een briefje van vijf aan iemand geeft en hierbij zegt dat het niet terugbetaald hoeft te worden. Vaak gaan schenkingen om grotere bedragen en wordt dit soms schriftelijk vastgelegd.

Bij een ‘overeenkomst om niet’ verplicht de schenker zich om de ontvanger het geld of de waarde zonder tegenprestatie af te staan.

Verschil tussen schenking en gift

Het grootste verschil tussen een schenking en gift is dat een schenking altijd zonder tegenprestatie is. Bij een gift kan hier wel sprake van zijn. Bijvoorbeeld de verkoop van een televisie met een waarde van € 100. Er wordt afgesproken dat iemand hem voor € 50 mag kopen. De gift bedraagt € 50 met als tegenprestatie dat die andere € 50 betaald wordt. Want wanneer de ontvanger die € 50 niet betaalt krijgt hij de televisie niet en dus ook de gift niet.

Toch hoeft een gift niet gepaard te gaan met een tegenprestatie. Maar bij een gift gaat het wel om een eenzijdige handeling. Er is geen sprake van een overeenkomst om niet.

Bij een gift is de gever niet verplicht om het geld of de waarde zonder tegenprestatie af te staan.

Veel verwarring over deze twee

Het is vaak lastig om het verschil tussen schenking en gift te herkennen. Het is een grijs gebied waarbij de grenzen zijn heel dun zijn. Toch kun je stellen: bij een schenking mag er nooit sprake zijn van een tegenprestatie. Hangt dit hier wel aan vast, dan is het geen schenking maar een gift.

Kun je een schenking terugvorderen?

Een schenking is een meerzijdig verplichte rechtshandeling. Er is dus een overeenkomst tussen schenker en ontvanger. Die overeenkomst hoeven ze niet schriftelijk vast te leggen, maar dit is wel aan te raden.

Kun je een schenking terugvorderen? Ja dat kan, maar dan moeten beide partijen het hier ook mee eens zijn. Daarom moeten dit soort voorwaarden in de schenkingsovereenkomst zijn opgenomen. Maar niet iedereen stelt een schenkingsovereenkomst op. Dan nog is het mogelijk om een schenking terug te draaien. Je spreekt dan van een schenking teniet doen. Dit kan bij ondankbaarheid van de ontvanger (begiftigde) of bij dwaling.

Dit valt er onder giften bij de belastingdienst

De belastingdienst ziet schenkingen aan goede doelen of instellingen als een gift. Je gaat namelijk geen overeenkomst met het goede doel of de instelling aan. Je voert een eenzijdige handeling uit, daarom heet het een gift. Dus: schenkingen aan goede doelen en instellingen zijn giften.

Een schenking overmaken of contant geven

Het maakt niet uit hoe je een schenking of gift aan de ander geeft. Je kan dit gewoon overmaken. Maar je mag dit ook contant geven. In beide gevallen moet hier wel aangifte van gedaan worden bij de belastingdienst

Door een schenking of gift over te maken groeit het banksaldo van de begunstigde. Gaat het om een groot bedrag dan krijgt de belastingdienst dit automatisch door. Banken zijn namelijk verplicht om jaarlijks het saldi van hun klanten aan de fiscus doorgegeven.

Door contant te schenken weet de belastingdienst niet om welk bedrag het gaat. De fiscus moet dan uitgaan van de eerlijkheid van de burger.

Meer weten over de nieuwste belastingwetten? Lees het!

Belasting over schenking of gift betalen

Het verschil tussen schenking en gift is duidelijk, maar hoe zit het met belasting die je hierover moet betalen? Iedereen die geld van een ander ontvangt moet belasting betalen. Staat er een prestatie tegenover zoals werk, dan is het eigenlijk geen gift maar inkomsten uit arbeid. In dit geval moet er inkomstenbelasting worden betaald.

In alle andere gevallen wordt er schenkbelasting over het bedrag geheven. Eerst geldt er een vrijstelling. Hoe hoog die vrijstelling is hangt van de relatie tussen schenker en ontvanger af, maar ook waar het geld voor bedoeld is. Een schenking voor een studie of koopwoning kent een hogere vrijstelling.

De tarieven schenkbelasting variëren van 10% tot 40%. Partner en kinderen (ook pleegkinderen en stiefkinderen) betalen het minst, kleinkinderen en verdere afstammelingen iets meer en overige personen het meest.

Een algemeen nut beogende instelling (ANBI) betaalt over giften geen belasting.

Geldkip is niet verantwoordelijk voor beslissingen die je op basis van de inhoud van deze website maakt. En ik ben niet verantwoordelijk voor je natte pak wanneer je in de regen loopt.

Volg mij

Geldkip.nl is een initiatief van Bianca. Het is opgezet
om iedereen wegwijs te maken in de wereld van online geld verdienen. De affiliate linkjes binnen blogs leiden naar websites van adverteerders. Hier verdient Geldkip geld mee. Dat kost lezers niks.