Bijgewerkt: 27 maart 2023

CAGR is de afkorting van compound annual growth rate. Het is een berekening van het gemiddelde rendement over een bepaalde periode. Het is namelijk verkeerd om het rendement van een aantal jaren bij elkaar op te tellen en te delen, dit geeft een verkeerd beeld. En deze blog leer je alles over CAGR berekenen, in Excel uitvoeren en wanneer je dit toepast.

Samengestelde jaarlijkse groei

Of je nu een zakelijke investering doet of aandelen/crypto koopt, je wil weten wat de jaarlijkse groei is. Sommigen berekenen dit door de rente van de verschillende jaren bij elkaar op te tellen. Vervolgens wordt dit weer door het aantal jaren gedeeld. Helaas geeft deze rekenmethode geen goed beeld van de jaarlijkse groei.

De CAGR laat zien wat de samengestelde jaarlijkse groei van de investering is. Hierbij wordt rekening gehouden met zowel positieve als negatieve rendementen.

Een rekenvoorbeeld uit de praktijk

Stel dat je € 5000 in aandelen of crypto investeert. In datzelfde jaar behaal je een rendement van 8%. De waarde van je belegging bedraagt nu € 5000 + 8% = € 5400. Het jaar daarop krijg je met tegenslag te maken: een verlies van 8%. Je zou denken dat je dan weer op € 5000 uitkomt. Dat klopt niet want je komt nu op een volgende waarde uit: € 5400 – 8% = € 4968.

Je ziet dus dat 8% in de min een grotere impact heeft dan dat je 8% in de plus staat. Daar is bij de CAGR berekening rekening mee gehouden.

Een zeer nauwkeurige manier om het rendement te berekenen

Wanneer je de CAGR berekent dan weet je zeker dat het jaarlijks groeipercentage klopt. Je gaat hierbij voor een afgevlakt rendement en geen gemiddelde. Op die manier evalueer je de investering of belegging in de loop van de tijd. Het is belangrijk om te weten dat de CAGR niet gelijk staat aan het beleggingsrisico.

De CAGR berekenen: rekenformule

Aan de hand van de volgende formule bereken je de CAGR.

 • Eindwaarde delen door beginwaarde
 • Verhoog het resultaat naar een exponent van één gedeeld door het aantal jaren
 • Trek 1 van het resultaat af
 • Vermenigvuldigen met 100
 • De uitkomst wordt in percentages weergegeven

Als voorbeeld: je hebt € 10.000 geïnvesteerd waarbij het eerste jaar 20% winst had en het tweede jaar 7% verlies. Je hebt dus over twee jaar een bepaald rendement gehaald. Laten we dit volgens bovenstaande formule berekenen.

 • Eindwaarde: € 11.160 delen door de beginwaarde van € 10.000 = 1,116
 • Vermenigvuldig met 1 gedeeld door het aantal jaren dus: 1:2= 0.5 > 1,116 x 0.5 = 0,558
 • Trek 1 af: 0,557
 • Vermenigvuldigen met 100: 5,57

Dat laatste is het percentage: je hebt in dit geval 5,57% rente per jaar behaald.

Feitelijk ziet de formule er als volgt uit:

CAGR = ((Eindwaarde/Beginwaarde) ^ (1/(Eindjaar – beginjaar)) -1) x 100%

Het risico wordt niet meegenomen

Helaas zie je met de CAGR berekenen niet wat het risico is. We nemen er een bedrijf bij dat € 100.000 geïnvesteerd heeft. De investering zag er door de jaren heen als volgt uit:

 • 2020: € 100.000
 • 2021: € 90.000
 • 2022: € 120.000
 • 2023: € 110.000
 • 2024: € 140.000

In totaal bedraagt het rendement 40%. Kijk nu eens naar bedrijf twee dat eenzelfde investering deed.

 • 2020: € 100.000
 • 2021: € 105.000
 • 2022: € 110.000
 • 2023: € 125.000
 • 2024: € 140.000

Ook dit bedrijf heeft een totaal rendement van 40% gemaakt. Dit betekent dat je met een CAGR-berekening op hetzelfde uit zou komen. Er wordt immers alleen naar het begin- en eindpunt gekeken. Toch is de investering van het tweede bedrijf veel veiliger. Het rendement is stabiel gestegen terwijl het eerste bedrijf vaker met negatieve rendementen te maken kreeg.

Het is dus belangrijk om te weten dat de CAGR berekening niks over het risico laat zien.

Manipulatie van de uitkomst

Soms manipuleren bedrijven de CAGR uitkomst. Dit doen ze wanneer er in bepaalde jaren een negatief of laag percentage naar voren komt. Deze jaren worden dan buiten beschouwing gelaten. Vervolgens wordt de compound annual growth rate over een betere periode berekend. Dit leidt ertoe dat het percentage hoger uitvalt.

Ga daarom niet zomaar van de CAGR uit maar kijk naar het totaalplaatje. Al helemaal wanneer de CAGR bepaalt of je een bepaalde investering wil doen.

Hoe bereken ik een CAGR in Excel?

Hier en daar vind je wat calculators om de CAGR te berekenen. Niet alle calculators kloppen, laat je hier niet door leiden. De CAGR formule kun je ook heel makkelijk in Excel toepassen. Hieronder vind je een duidelijke handleiding.

1. Maak drie kolommen in Excel aan. In de eerste kolom vul je de periodes in. In de tweede kolom de waarde van de investering, overeenkomend met de datum uit de eerste kolom. In de derde kolom komt het jaarlijks rendement te staan. Die laat je nog even leeg.

Voer in de eerste cel van de tweede kolom de volgende formule in:

= (C4-C3) / C3

Sleep deze formule vervolgens naar het hele bereik in de tweede kolom.

2. Selecteer nu het bereik in de derde kolom waarbij je voor de tweede cel worden met de laatste cel gaat. Klik op de hometab op percentagestijl en pas de decimalen aan (decimaal verhogen of verkleinen).

3. Ga nu naar de vijfde kolom (die je nog niet had aangemaakt) en voer in de vierde cel de volgende formule in:

= GEMIDDELDE (D4: D12)

Klik op enter en je ziet de gemiddelde jaarlijkse groeisnelheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geldkip is niet verantwoordelijk voor beslissingen die je op basis van de inhoud van deze website maakt. En ik ben niet verantwoordelijk voor je natte pak wanneer je in de regen loopt.

Volg mij

Geldkip.nl is een initiatief van Bianca. Het is opgezet
om iedereen wegwijs te maken in de wereld van online geld verdienen. De affiliate linkjes binnen blogs leiden naar websites van adverteerders. Hier verdient Geldkip geld mee. Dat kost lezers niks.