Bijgewerkt: 27 maart 2023

Mag er beslag worden gelegd op kinderbijslag? Bij schulden mag een gerechtsdeurwaarder beslag leggen op inkomen en goederen. Is kinderbijslag vatbaar voor beslag? Ontdek wat je rechten en plichten zijn. Je leest alles over beslag op kinderbijslag, kindgebonden budget en kinderalimentatie. Zo weet je direct of budgetbeheer kinderbijslag mag inhouden.

Beslaglegging op kinderbijslag

Heb je opeisbare schulden en moeite om deze te betalen? De schuldeiser kan in dit geval naar de rechter stappen. Hier zal hij vragen of hij beslag mag leggen op jouw inkomen en eventuele goederen. Met deze beslaglegging is de schuldeiser verzekerd van betalingen. De rechter moet toestemming geven voor beslaglegging. Sommige instanties zoals de belastingdienst hebben deze toestemming helemaal niet nodig en ze kunnen dan direct beslag leggen.

De beslaglegging wordt door een gerechtsdeurwaarder geregeld. Dit is een openbaar ambtenaar die zich bezighoudt met dagvaarden, woningen leegruimen, maar ook beslagleggingen.

Veel ouders met schulden zijn bang voor beslag op kinderbijslag. Maak je geen zorgen, hier mag geen beslag op worden gelegd. Is de deurwaarder echter van mening dat de kinderbijslag niet voor verzorging en opvoeding van het kind wordt gebruikt? In dit geval mag er wel beslag op kinderbijslag worden gelegd.

Mag budgetbeheer kinderbijslag inhouden?

Budgetbeheer is wat anders dan een gerechtsdeurwaarder. Bij een gerechtsdeurwaarder heb je te maken met opeisbare schulden. Budgetbeheer is een financiële dienst voor mensen met problematische geldzaken. Je bent vrij om te kiezen voor hulp bij financiële problemen. Soms wordt budgetbeheer verplicht gesteld. Dit is het geval wanneer je in de schuldsanering terecht komt.

Mag budgetbeheer kinderbijslag inhouden? De kinderbijslag wordt samen met andere inkomsten op een beheerrekening gestort. Zit je in de schuldsanering of sta je onder beschermingsbewind, dan kun je zelf niet bij de kinderbijslag. Je krijgt wel iedere week leefgeld. Dit is een bedrag waarvan jij en je kinderen moeten leven. Gezinnen krijgen sowieso altijd meer leefgeld. Een deel daarvan is afkomstig vanuit de kinderbijslag.

Heb jij je vrijwillig aangemeld voor budgetbeheer, dan bepaal je in principe zelf of kinderbijslag onder dit beheer valt.

Krijg je kinderbijslag in de schuldsanering?

Niet iedereen belandt in de schuldsanering. De wet schuldsanering natuurlijke personen (wsnp) is alleen bedoeld voor privépersonen met een hoge schuldenlast. Wanneer je niet meer kan voldoen aan je betalingsverplichtingen, kom je mogelijk in aanmerking voor de schuldsanering. Dit wordt aangevraagd via de gemeentelijke sociale dienst of de Kredietbank.

Het begint eerst met een minnelijke schikking, waarbij alle schuldeisers akkoord moeten gaan. Willen een aantal schuldeisers dit niet, dan wordt bij de rechtbank toelating tot de schuldsanering aangevraagd. Alle schuldeisers zijn verplicht om hieraan mee te werken.

Krijg je kinderbijslag in de schuldsanering? De Sociale Verzekeringsbank keert de kinderbijslag uit. Hierbij wordt niet gekeken naar jouw financiële situatie. In beginsel krijg je kinderbijslag in de schuldsanering. Het is echter de vraag of dit bedrag jou geheel toekomt.

Ook hier geldt weer dat gezinnen met kinderen meer leefgeld krijgen. Dit leefgeld is gedeeltelijk afkomstig vanuit de kinderbijslag. Zit je in de schuldsanering, dan ontvang je dus gedeeltelijk kinderbijslag. Je krijgt het echter niet rechtstreeks van de SVB maar via de bewindvoerder.

Mag bewindvoerder kindgebonden budget inhouden?

Over naar het kindgebonden budget. Dit is een bedrag dat de belastingdienst uitkeert. Het kindgebonden budget is voor iedereen in Nederland die één of meerdere kinderen verzorgt. Deze toeslag is inkomensafhankelijk. Dit verklaart waarom niet iedereen kindgebonden budget ontvangt.

Je zit in de schuldsanering of staat onder beschermingsbewind. Mag bewindvoerder kindgebonden budget inhouden? Deze kindertoeslag wordt op je eigen rekening gestort. Je mag niet zelf over je bankrekening beheren. Afhankelijk van de afspraken komt het geld op de beheerrekening van de bewindvoerder terecht. Dit gebeurt tezamen met kinderbijslag, uitkering of inkomen. Van het kindgebonden budget worden de vaste lasten betaald. Dit is in het belang van de kinderen,omdat deze ook onderdak nodig hebben.

Afhankelijk van je gezinssituatie ontvang je extra leefgeld. Dit extra bedrag is afkomstig vanuit de kinderbijslag of het kindgebonden budget. Alleen in een aantal gevallen mag je het kindgebonden budget zelf houden. Vraag hier altijd de bewindvoerder naar.

Bewindvoering en kinderalimentatie

Sta je onder bewind en ontvang je kinderalimentatie? Je ontvangt de kinderalimentatie van je ex-partner. Deze stort dit gewoon op jouw bankrekening. Het geld komt uiteindelijk bij de bewindvoerder aan. Ook dit geld wordt gebruikt voor de vaste lasten en het afbetalen van de schulden. Je ontvangt wekelijks leefgeld, hier moet je van rondkomen. Je kunt niet meer krijgen, uitgezonderd bepaalde situaties.

Beslag op kinderalimentatie

Wie mag er beslag leggen op kinderalimentatie? Beslaglegging is iets anders dan de schuldsanering. Bij beslaglegging heb je geen hulp bij financiële problemen. De gerechtsdeurwaarder moet bij beslaglegging altijd rekening houden met de beslagvrije voet. Dit is het minimale bedrag dat vrij van beslaglegging blijft. Kinderalimentatie valt net als overige uitkeringen onder de periodieke uitkeringen. Hier mag beslag op worden gelegd. Dit betekent dat je de kinderalimentatie mogelijk kwijtraakt.

Wanneer er beslag is gelegd op de kinderalimentatie, is dit je eigen probleem. Je kunt je ex-partner niet om extra kinderalimentatie vragen. Deze heeft aan zijn betalingsplicht voldaan en is niet verantwoordelijk voor jouw schulden.

Incassobureau mag geen beslag leggen

Soms ontvang je een brief van een incassobureau. Deze dreigt met beslaglegging op je inkomen, toeslagen of goederen. Let erop dat een incassobureau niet zomaar beslag mag leggen. Deze heeft gerechtelijke toestemming nodig. In dit geval komt er een gerechtsdeurwaarder aan te pas.

Een incassobureau is niet hetzelfde als een gerechtsdeurwaarder. Het incassobureau kan wel een gerechtsdeurwaarder inschakelen. Deze kan een dagvaarding uitbrengen en eventueel beslag leggen. Een deurwaarder heeft dan ook meer bevoegdheden dan een incassobureau. Het incassobureau heeft in principe geen wettelijke status. Laat je daarom niet intimideren maar neem bij dreigementen contact op met het incassobureau zelf of vraag advies aan een jurist.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geldkip is niet verantwoordelijk voor beslissingen die je op basis van de inhoud van deze website maakt. En ik ben niet verantwoordelijk voor je natte pak wanneer je in de regen loopt.

Volg mij

Geldkip.nl is een initiatief van Bianca. Het is opgezet
om iedereen wegwijs te maken in de wereld van online geld verdienen. De affiliate linkjes binnen blogs leiden naar websites van adverteerders. Hier verdient Geldkip geld mee. Dat kost lezers niks.