De kinderbijslag voor 2023 is weer aangepast. Je ontvangt dit bedrag wanneer je één of meer kinderen opvoedt en verzorgt. Het gaat hier om eigen kinderen, maar bijvoorbeeld ook om stiefkinderen of pleegkinderen. Wat is de hoogte van de kinderbijslag? De bedragen zijn afhankelijk van de leeftijd van het kind.

Kinderbijslag en kindgebonden budget

Als ouder krijg je te maken met twee financiële tegemoetkomingen: de kinderbijslag en het kindgebonden budget. Er is een duidelijk verschil tussen deze twee:

 • Kinderbijslag wordt door de SVB uitbetaald. Dit is niet inkomensafhankelijk
 • Kindgebonden budget ontvang je van de Belastingdienst. Deze tegemoetkoming is inkomensafhankelijk

Het maakt dus niet uit hoeveel (of hoe weinig) je verdient: alle ouders hebben recht op kinderbijslag.

Wanneer ontvang ik kinderbijslag?

Voordat ik overga naar de hoogte kinderbijslag van 2023, is het belangrijk om te kijken of je hier ook recht op hebt. De volgende situatie geldt voor jou:

 • Je hebt één of meerdere kinderen tot 18 jaar
 • Het kind behoort tot jouw huishouden/ co ouderschap
 • Je verzorgt een eigen kind, stiefkind pleegkind of adoptiekind

Het kan ook om een ander kind gaan, dat je net zo opvoedt en verzorgt als je bij je eigen kinderen doet. Je moet bij een niet-eigen kind wel aan kunnen tonen dat het kind bij jou staat ingeschreven.

Hoogte kinderbijslag 2023

Veel Europese landen kennen een vorm van kinderbijslag of kindergeld. De hoogte van de kinderbijslag kan per land verschillen. Het Duitse kindergeld is een stuk hoger dan de Nederlandse versie. Jammer hè? Toch is het lastig vergelijken, omdat in Duitsland ook weer andere belastingregels gelden.

Hoe ziet de hoogte kinderbijslag 2020 er in Nederland uit? Hieronder eerst de bedragen kinderbijslag van 2023.

 • 0 tot en met 5 jaar: € 269,76
 • 6 tot en met 11 jaar: € 327,56
 • 12 tot en met 17 jaar: € 385,37

De bedragen kinderbijslag zijn afhankelijk van de leeftijd van het kind. Dit wordt tweemaal verhoogd: met 6 en 12 jaar. Sommige ouders maken extra hoge kosten, bijvoorbeeld bij een uitwonend gehandicapt kind. In deze gevallen is er mogelijk recht op dubbele kinderbijslag. Hoe dit precies zit, lees je op de website van de SVB (Sociale Verzekeringsbank).

De kinderbijslag 2024 zal ongeveer 3,6% hoger uitvallen. Dit is echter een schatting en gebaseerd op de rijksbegroting. In theorie zou de kinderbijslag van 2024 er zo uitzien: (niet zeker!!)

 • 0 tot en met 5 jaar: € 279,47
 • 6 tot en met 11 jaar: € 289,38
 • 12 tot en met 17 jaar: € 340,45

Zodra de exacte bedragen kinderbijslag voor 2024 bekend zijn, laat ik dit uiteraard hier weten.

Hoogte kinderbijslag wanneer het kind werkt

De kinderbijslag is niet inkomensafhankelijk. Ook het vermogen telt niet mee. Sins 2020 mogen kinderen van 16 en 17 onbeperkt bijverzienen. Dit is dus niet van invloed op de kinderbijslag.

Voorheen mocht het kind tijdens de zomervakantie extra bijverdienen. Dit bedroeg € 1330 netto en kwam dus bovenop de € 1296 per kwartaal. Deze regeling is komen te vervallen.

Gevolgen teveel bijverdienen

Let op: het gaat hier om de oude regeling die in 2020 niet meer geldt! Vanaf 2020 mogen kinderen van 16 en 17 jaar onbeperkt bijverdienen.

Wat gebeurde er wanneer het kind meer dan € 1296 netto per kwartaal bijverdiende? Dit was van invloed op de hoogte kinderbijslag. De SVB zette de financiële toelage dan geheel stop. Gaf je niet door dat het kind teveel verdiende? De SVB kon de kinderbijslag achteraf stopzetten en het te veel betaalde bedrag terugvorderen. Daarnaast liep je risico op een boete.

Houd er rekening mee dat het hier niet alleen om loon of salaris gaat, maar ook bijvoorbeeld stagevergoedingen, teruggave van loonheffing of vergoedingen van de werkgever. Denk hierbij aan kleding, reiskosten of veiligheidsartikelen. Zakgeld, vakantiegeld en rente van een spaarrekening tellen niet als inkomsten mee.

Wanneer worden de bedragen aangepast?

Kinderbijslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag worden regelmatig aangepast. Zo word vaak rond september bekend gemaakt of deze drie toeslagen omhoog gaan. Het Kabinet trekt jaarlijks flink wat geld voor uit.

Wanneer past het Kabinet de bedragen kinderbijslag aan? Bij een normale economische groei gebeurt dit jaarlijks. Hiermee ligt de stijging gelijk met de inflatie. Er zijn echter ook situaties dat de bedragen kinderbijslag voor één of enkele jaren worden bevroren. Dit betekent dat de bedragen niet omhoog gaan. Dit gebeurt tijdens jaren van economische crisis.

Kinderbijlslag omlaag

Kan de kinderbijslag omlaag gaan? Ja, dit is zeker mogelijk en in het verleden al eens gebeurd. In 2013 werd deze regeling voor oudere kinderen omlaag gebracht naar het bedrag voor kinderen tot 6 jaar. Hiermee heeft de overheid veel bespaard.

Het is belangrijk om te weten dat Nederland toen nog in een economische crisis zat. Vanaf het jaar 2013 – 2014 is het hier langzaam uit geklommen. Sinds die tijd zijn de bedragen kinderbijslag langzaam omhoog gegaan. Maar…een financiele crisis ligt op de loer. Spannende tijden dus.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geldkip is niet verantwoordelijk voor beslissingen die je op basis van de inhoud van deze website maakt. En ik ben niet verantwoordelijk voor je natte pak wanneer je in de regen loopt.

Volg mij

Geldkip.nl is een initiatief van Bianca. Het is opgezet
om iedereen wegwijs te maken in de wereld van online geld verdienen. De affiliate linkjes binnen blogs leiden naar websites van adverteerders. Hier verdient Geldkip geld mee. Dat kost lezers niks.