Vermogende ouders omzeilen de schenkbelasting met een handige truc. Via kruislings schenken is het mogelijk om twee tot meerdere keren onbelast te schenken aan een kind. De belastingdienst is van deze truc op de hoogte, maar kan hier weinig tegen doen. Is kruislings schenken iets voor jou? Ontdek of dit legaal is en hoe dit in zijn werking gaat.

Schenken aan kind en schenkbelasting

Een geldbedrag schenken aan kind is helaas niet belastingvrij. Kinderen maar ook pleeg- of stiefkinderen betalen 10% aan schenkbelasting. Komt het bedrag boven ongeveer €124.000 uit, dan bedraagt de schenkbelasting over dit gedeelte 20%. Er geldt een jaarlijkse vrijstelling van €5428. Over dit bedrag hoeft geen schenkbelasting betaald te worden. Hier zitten wel een aantal voorwaarden aan:

  • Schenking is bedoeld voor de woning (aflossing hypotheek, aankoop of verbouwing)
  • Het kind of diens partner is tussen de 18 en 40 jaar (40e verjaardag telt ook mee)
  • Het geld wordt uiterlijk in 3 jaar na schenkingsdatum gebruikt

[do_widget id=custom_html-3]

Daarnaast moet de schenker schriftelijk aantonen dat deze heeft betaald. Deze bijzondere vrijstelling geldt slechts eenmaal en je leven. Je kunt later geen gebruik maken van dezelfde of andere vrijstellingen. Een aantal slimme ouders heeft hier iets op gevonden: kruislings schenken.

Wat is kruislings schenken?

De bijzondere schenkingsvrijstelling voor de eigen woning geldt niet alleen voor ouders, maar ook voor anderen. Dit betekent dat iedereen ruim een ton belastingvrij mag schenken, zolang de ontvanger deze maar voor de koopwoning gebruikt.

Stel dat Marietje van 35 jaar oud een koopwoning heeft. Ze ontvangt €100.000 van haar ouders en besteedt dit aan verbouwen van de woning. Marietje betaalt geen schenkbelasting. De buurman heeft nog wat geld over en besluit Marietje €50.000 te schenken. Hiervan lost Marietje een gedeelte van de hypotheek af ze betaalt weer geen schenkbelasting.

De sportleraar wil een handje helpen en schenkt Marietje €30.000. Ze komen overheen dat dit voor de woning bedoeld is. Marietje laat een nieuwe keuken plaatsen en betaalt alweer geen schenkbelasting.

Je ziet dat ieder persoon tot ongeveer €102.000 kan schenken aan een ander, zolang duidelijk is dat het ook daadwerkelijk aan de woning besteed wordt.

Bij kruislings schenken wordt er van dit principe gebruik gemaakt. Dit gaat zo:

  • Ouders schenken €100.000 aan Marietje
  • Ouders schenken €100.000 aan het kind van de buurman
  • De buurman schenkt €100.000 aan zijn eigen kind
  • De buurman schenkt €100.000 aan Marietje

Bovenstaand voorbeeld kan met ieder willekeurig bedrag tot aan de vrijstellingsgrens.

Bij kruislings schenken schenk je dus een bedrag aan andermans kind, op voorwaarde dat de ouders hetzelfde bedrag aan jouw kind schenken.

Voordelen van een kruising schenken

Dit kruislicht schenken heeft een groot voordeel: je ontwijkt de schenkbelasting. Bovendien kun je dit meerdere malen met andere personen uitvoeren. Zo ontvangt je eigen kind een flink vermogen, geheel belastingvrij. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat het geld wordt besteed waar het voor bedoeld is. Dit is in veel gevallen de woning, maar kan bijvoorbeeld ook een studie zijn (zie voorwaarden Belastingdienst).

Wat vindt de belastingdienst van kruislings schenken?

Het trucje van kruislings schenken is bij steeds meer ouders bekend. De media besteed hier ook aandacht aan. De belastingdienst is op de hoogte van een kruislings schenken, maar kan hier weinig mee. Mocht de fiscus in de gaten hebben dat het hier om een opgezette truc gaat, dan kan het de schenkingsvrijstelling terugtrekken. In de praktijk blijkt het moeilijk te bewijzen dat kinderen via een omweg van hun ouders een schenking ontvangen. De bewijslast ligt bij de Belastingdienst.

Let goed op met onvoorwaardelijke schenking

Om te profiteren van de schenkingsvrijstelling, moet de schenking onvoorwaardelijk zijn. Dit betekent dat ouders geen speciale voorwaarden mogen opstellen. Sommige ouders schakelen bij kruislings schenken een notaris in. Hierbij laten ze vastleggen dat ze aan (voorbeeld) het kind van de buurman schenken, op voorwaarde dat de buurman aan hun kind schenkt. Op dit moment is er sprake van voorwaardelijk schenken.

Dit is in strijd met artikel 5 van de uitvoeringsregeling successiewet. Mocht de belastingdienst hier achter komen, dan vervalt de schenkingsvrijstelling. Ook kan de belastingdienst een boete opleggen.

Advertentie en oproep kruislings schenken

Steeds vaker verschijnen er advertenties en oproepen tot kruislings schenken. Wees hier voorzichtig mee: de adverteerder heeft niet altijd goede bedoelingen. Wanneer deze niet terugschenkt, ben je het schenkingsbedrag kwijt. Enige optie is het inschakelen van een notaris, maar dit kan ook weer voor problemen zorgen een (zie hierboven). Wie kruislings wil schenken, kan dit het beste doen met een betrouwbaar iemand. Denk hierbij aan familie of iemand uit de vriendenkring.

Is kruislings schenken legaal?

Er bestaan twijfels over de legaliteit van kruislings schenken. Vooralsnog is deze methode van schenken volkomen lokaal. Het staat je namelijk vrij om iemand anders dan je eigen kind een bedrag te schenken. Andere partijen staat het ook vrij om jouw kind een bedrag te schenken. Het is niet helemaal legaal om hier afspraken over te maken en het kind via een omweg via de ouders te schenken. Staan deze afspraken nergens vast, dan is ook niet duidelijk of het hier daadwerkelijk om niet toegestane praktijken gaat. Dat zijn de mazen van de wet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geldkip is niet verantwoordelijk voor beslissingen die je op basis van de inhoud van deze website maakt. En ik ben niet verantwoordelijk voor je natte pak wanneer je in de regen loopt.

Volg mij

Geldkip.nl is een initiatief van Bianca. Het is opgezet
om iedereen wegwijs te maken in de wereld van online geld verdienen. De affiliate linkjes binnen blogs leiden naar websites van adverteerders. Hier verdient Geldkip geld mee. Dat kost lezers niks.