Successierechten is hetzelfde als erfbelasting. Bij het ontvangen van een erfenis betaal je in veel gevallen belasting. Hoeveel dat is hangt van de hoogte van de erfenis af. In dit blog vertel ik je meer over successierechten 2020 en 2021.

Waarom je successierechten betaalt

Het is in Nederland zo geregeld dat je bij het ontvangen van een erfenis successierechten betaalt. Waarom is dit eigenlijk? Met successierechten ontvangt de belastingdienst (overheidsinstantie) inkomsten dat naar de staatskas gaat.

Voor veel mensen lijkt successierechten oneerlijk. Er is immers al minimaal één keer en mogelijk meerdere keren belasting over het bedrag betaald. Denk maar eens aan inkomstenbelasting, de spaartaks en btw of overdrachtsbelasting over een woning.

Wanneer het vermogen vrijkomt in de vorm van een erfenis moet hier alweer belasting over betaald worden (successierechten). Bedenk echter dat de staat geld nodig heeft voor onderwijs, zorg, cultuur en andere belangrijke zaken. Hier moeten we allemaal ons steentje aan bijdragen.

Successierechten 2020: zoveel betaal je

De hoogte van de successierechten 2020 is van een aantal zaken afhankelijk. Ten eerste gaat het om de hoogte van de erfenis. Daarnaast kijkt de belastingdienst naar de relatie met de overledene. Ben je partner, kind, kleinkind, broer of zus of ouders? Bekijk hieronder de tarieven successierechten 2020:

Partner en kind (ook pleegkind of stiefkind)

 • tot € 126.723: 10%
 • € 126.724 en meer: 20%

Kleinkinderen en andere afstammelingen

 • tot € 126.723: 18%
 • € 126.724 en meer:36%

Broer, zus, ouders en overige erfgenamen

 • tot € 126.723: 30%
 • € 126.724 en meer: 40%

Je ziet dat de successierechten 2020 voor overige erfgenamen het hoogst is. Voor deze groep geldt een successierecht van minimaal 30% en mogelijk 40%. Hieronder volgt de successierechten 2021, maar eerst iets over de vrijstelling.

Vrijstelling successierechten

Je betaalt pas successierechten wanneer de erfenis boven een bepaalde vrijstelling uitkomt. Onder deze vrijstelling hoef je dus geen erfbelasting te betalen.

Ook de hoogte van de vrijstelling is weer afhankelijk van je relatie met de overledene. Bekijk hieronder de vrijstelling successierechten 2020:

 • Partner (echtgenoot, geregistreerd- of samenwonend partner): 661.328
 • Kind met een beperking: € 62.830
 • Ouder: € 49.603
 • Kind, stiefkind of pleegkind: € 20.946
 • Kleinkind: € 20.946
 • Achterkleinkind: € 2208
 • Broer of zus: € 2208
 • Andere erfgenamen: € 2208

Houd er bij een erfenis rekening mee dat het niet alleen om geld zoals spaargeld en beleggingen gaat. Het gaat om de totale waarde van de erfenis. Hier horen ook de koopwoning, auto, kunstvoorwerpen, meubels en andere waardevolle spullen bij.

Successierechten 2021

De hoogte van de successierechten 2021 is helaas nog niet bekend. Dit geldt ook voor de vrijstelling van successierechten 2021. Zodra de bedragen bekend zijn staan deze op de website van de belastingdienst vermeld. Uiteraard vind je deze bedragen ook op deze website terug.

Je hoeft niet altijd successierechten te betalen

Je hoeft gelukkig niet altijd successierechten te betalen. Zolang de waarde van de erfenis lager of gelijk is aan de vrijstelling, betaal je helemaal geen erfbelasting.

Wanneer moet je aangifte erfbelasting doen?

Blijft de waarde van de erfenis onder de vrijstelling? Dan hoef je geen successierechten te betalen. In veel gevallen doet de belastingdienst niet moeilijk wanneer je geen aangifte doet. Toch is het altijd beter om dit voor de zekerheid na te vragen.

De belastingdienst ontvangt bericht van overlijden en wanneer er sprake is van erfbelasting. De eerste erfgenaam of een van de erfgenamen ontvangt dan een brief van de belastingdienst. In deze brief staat dat er aangifte erfbelasting moet worden gedaan. Ook staat in de brief hoe dit moet en wanneer de aangifte uiterlijk binnen moet zijn.

Dit gebeurt er wanneer je geen aangifte doet

Komt de waarde van de erfenis boven de vrijstelling uit dan moet je successierechten betalen. Je bent ook verplicht om hier aangifte van te doen. Omdat je in veel gevallen een brief van de belastingdienst ontvangt houden ze je in de gaten. Wat gebeurt er wanneer je geen aangifte erfbelasting doet?

De belastingdienst onderzoekt de zaak. Ten eerste moet je de verschuldigde successierechten alsnog betalen. Mogelijk krijg je ook te maken met een boete. Hoe hoog deze boete is hangt van de situatie af. De verzuimboete bedraagt in ieder geval € 385 wanneer je niet op tijd of helemaal geen aangifte doet voor de erfbelasting. Niet op tijd betekent dat je niet binnen acht maanden na overlijden aangifte hebt gedaan.

Het kan dat je geen schuld hebt aan het niet op tijd doen van de aangifte. In dit geval legt de belastingdienst geen boete op. Doe je opzettelijk geen aangifte, dan krijg je te maken met een vergrijpboete. Deze boete is hoger dan de eerste verzuimboete.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geldkip is niet verantwoordelijk voor beslissingen die je op basis van de inhoud van deze website maakt. En ik ben niet verantwoordelijk voor je natte pak wanneer je in de regen loopt.

Volg mij

Geldkip.nl is een initiatief van Bianca. Het is opgezet
om iedereen wegwijs te maken in de wereld van online geld verdienen. De affiliate linkjes binnen blogs leiden naar websites van adverteerders. Hier verdient Geldkip geld mee. Dat kost lezers niks.